Gå til indhold

Psykiatri

Nyt bostedsudspil fra forbundet

Efter drabet på Lindegården vil bl.a. Danske Regioner og en række kommuner etablere en ny type botilbud. Socialpædagogerne spiller nu ind med et konkret forslag, der lægger vægt på høj faglighed og hensyn til borgernes menneskerettigheder

3. juni 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

– Vi er nødt til at introducere det lille ord, som ingen danskere bryder sig om: tvang.

Sådan sagde formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), da han i Politiken introducerede Danske Regioners bud på en løsning på problemer med vold og misbrug på danske botilbud: Oprettelsen af en ny type psykiatrisk institution, der skal være en mellemform mellem det psykiatriske hospital og det socialpsykiatriske botilbud.

Her skal det være muligt at fastholde borgere, der er udskrevet fra hospitalet, i behandling for både psykisk sygdom og misbrug – og for at kunne gøre det, skal loven ændres, så personalet på den nye institutionsform får en række beføjelser, der i dag ikke er tilladt på botilbud, hvor udgangspunktet er støtte og motivation.

– Adskillige hundrede har brug for en mere håndfast tilgang, ellers bliver de holdt fast i deres misbrug, og så kommer de ingen steder, sagde Bent Hansen til Politiken.

Siden har såvel en række kommuner også argumenteret for behovet for en ny type institution, der kan fungere som mellemstation mellem hospital og botilbud.

Og nu spiller også Socialpædagogerne ind med et bud på, hvordan en sådan mellemstation bør være. Men her slås det fast, at der ikke må anvendes mere tvang end højst nødvendigt.

– For os er det altafgørende, at vi på samme tid fastholder fokus på de psykisk syge borgeres behov og menneskerettigheder – og samtidig sikrer de ansattes arbejdsmiljø. Herunder at risikoen for vold minimeres, siger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

Fokus på borgeren

Hun advarer mod en retorik, hvor psykisk syge gøres til ‘monstre’.

– Uanset omfanget af borgerens vanskeligheder og handlinger, skal der altid anlægges en anerkendende og individuel tilgang til borgeren – og det er hensynet til borgeren, der skal være udgangspunktet for indsatsen.  Hvis der skal etableres et særligt tilbud mellem hospitalspsykiatri og botilbud, må det ikke blive et opbevaringssted uden udvikling og perspektiv. Det skal være et tilbud af høj kvalitet og med fokus på den enkelte borger, siger hun.

Socialpædagogerne spiller ind med fem punkter, der bør opfyldes i etableringen af en ‘mellemstation’:

For det første skal etableringen ske på baggrund af tilstrækkelig viden, så der laves en analyse af behovet – herunder en afdækning af de redskaber og metoder, der tænkes anvendt.

For det andet skal de rette kompetencer og fagligheder være til stede på tilbuddet, så der både kommer socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale – og så der både er tilstrækkelig psykologisk og psykiatrisk kapacitet.

For det tredje må der ikke anvendes mere magt end højst nødvendigt, og anvendelsen af magt og tvang bør følges af omfattende regler om registreringer og indberetninger.

For det fjerde skal visiteringen både kunne ske via psykiatrien og via den sociale indsats.

Og for det femte skal der laves en analyse af, hvad der skal til for bedst muligt at hjælpe borgere, der både har en psykisk sygdom og et misbrug.

– Mere tvang kan lyde som den nemme og hurtige løsning, siger Verne Pedersen.

– Men vi mener, at der skal andet og mere til. Og at fokus først og fremmest bør være på at udvikle den rette faglighed med de rette kompetencer. Herunder at der bliver en tilstrækkelig høj normering og tilstrækkeligt gode rammer for løbende at udvikle fagligheden.

 

Bliv medlem