Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Sejr for studerende med handicap

Kronisk syge og handicappede pædagogstuderende får nu igen mulighed for praktik på nedsat tid. Det er en sejr for de Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS

17. juni 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Efter pres fra især de Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, er der nu fjernet en alvorlig forhindring for pædagogstuderende med handicaps og kroniske sygdomme.

I forbindelse med reformen af pædagoguddannelsen forsvandt muligheden for, at den enkelte uddannelsesinstitution kunne give varigt syge og handicappede studerende dispensation for kravet om en praktikuge på 32,5 timer – men nu bliver bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen ændret, så man igen kan få dispensation, hvis man fx lider af en kronisk lidelse.

– Jeg ser det som en kæmpe, kæmpe sejr, siger Kira Angelbo Christensen, der er faglig sekretær i PLS.

PLS blev opmærksom på problemet, da flere studerende bad om hjælp, fordi de på grund af fx kronisk hjernerystelse eller leddegigt ikke kunne klare at være i praktik i så mange timer – selvom de fx senere kunne arbejde som pædagoger på deltid.

– Her og nu kunne vi ikke gøre så meget for den enkelte – men vi kunne samle eksemplerne og sætte problemet på dagsordenen, siger Kira Angelbo Christensen.

Det skete både ved ministerhenvendelser, facebookkampagner og opsøgende pressearbejde, så Politiken beskrev problemet – og selvom uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) i første omgang afviste, at der var et problem, kom hun på andre tanker, og hun kalder det i dag en ‘utilsigtet konsekvens’.

Berører mange

Til Politiken siger Ulla Tørnæs:

– Det er vigtigt, at vi har et arbejdsmarked, der også kan rumme mennesker med en funktionsnedsættelse. Og det kræver også, at de, der går på vores uddannelser, kan gennemføre studiet.

Hos Socialpædagogerne er næstformand Marie Sonne også positiv. Hun siger:

– Man kan godt blive en rigtig god pædagog, selvom man kun kan arbejde på deltid. For os er det vigtigt, at pædagoguddannelsen kvalificerer til det pædagogiske arbejdsmarked – og det kan i nogle tilfælde godt være til stillinger på nedsat tid. Så ros til PLS for deres indsats.

Kira Angelbo Christensen ser sagen som et godt eksempel på, at PLS som faglig organisation kan gøre en forskel og tale medlemmernes sag.

– Vi har behandlet syv sager, men på facebookkommentarer kan vi se, at det også berører mange andre – og nogle af dem har måske ikke troet, at der kunne gøres noget. De har bare tænkt, at det var et vilkår ved at have et handicap.

PLS vil også på andre måder arbejde for at forbedre forholdene for pædagogstuderende med handicap.

– I dag kan man fx få et handicaptillæg, når man er på SU – men ikke når man er i praktik, hvor man jo får løn. Og for mange medfører det en økonomisk nedgang, når de skal i praktik. Det vil vi gerne have lavet om på.

 

Bliv medlem