Gå til indhold

Ledsagelse

Folketing til regering: Find en løsning

I flere år har der været problemer med bl.a. udviklingshæmmede, der ikke kommer på ferie og til andre fritidsfornøjelser. Nu har Folketinget pålagt regeringen at finde forslag til løsninger

17. juni 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Handicappede må leve uden ferie. Ulovlig brugerbetaling skal betales tilbage. Udviklingshæmmede får færre oplevelser.

Sådan lyder et par eksempler på de seneste års overskrifter, der alle bunder i den samme problematik: I 2014 stod det klart, at det er ulovligt at opkræve brugerbetaling til dækning af fx kontaktpædagogens løn og transportudgifter, hvis mennesker med fx udviklingshæmning har brug for socialpædagogisk ledsagelse til fx en tur til den lokale biograf eller en ferietur. Resultatet af stop for brugerbetaling blev i mange tilfælde et stop for fx en ferietur.

Men nu har Folketinget pålagt regeringen at finde en løsning. Med vedtagelsen af en såkaldt folketingsbeslutning om klare regler og nye forslag til ledsageordning har et bredt flertal i Folketinget pålagt regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe, der ‘skal udarbejde et forslag til løsninger på udfordringerne med at få bevilget ledsagelse via serviceloven til mennesker med handicap’.

– Vi må se, hvad der kommer ud af det, men det er i hvert fald positivt, at de tager det op, siger Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne.

Klare regler

Arbejdsgruppen får flere opgaver. Bl.a. skal de undersøge, om mennesker med handicap selv kan vælge at betale for ledsagelse, hvis de ønsker ledsagelse, ud over, hvad de kan få bevilget via serviceloven.

Om det siger Marie Sonne:

– Så længe det ikke betyder, at den enkelte får bevilget mindre end det, vedkommende efter en individuel vurdering har ret til via serviceloven, kan det være ganske fint. Det er et lidt tænkt eksempel, fordi det så sjældent vil være relevant, men hvis man fx gerne vil en tur til Australien, vil det være fint, at man selv supplerer op fra det, man har ret til.

Der skal også ‘udarbejdes helt klare retningslinjer for, hvordan reglerne administreres, så der ikke opstår tvivl om kommunernes forpligtigelse til at tilbyde ledsagelse efter servicelovens bestemmelser’.

– Og det kan vi jo kun være glade for, for der har helt tydeligt hersket uklarhed og rod, siger Marie Sonne.

Arbejdsgruppens resultater skal senest præsenteres for social- og indenrigsudvalget den 1. februar 2017.

 

Bliv medlem