Gå til indhold

Arbejdsskadesager

For lang ventetid på erstatning

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for visse arbejdsskadesager ligger på mellem 26 og 28 måneder – og det er for længe, mener Folketingets Ombudsmand

17. juni 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Selvom der ikke findes faste regler for, hvor lang tid en arbejdsskadesag må tage, så er to år for lang tid at vente på erstatning. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand, som har fulgt sagen siden 2015, hvor det kom frem, at sagsbehandlingstiderne i Arbejdsskadestyrelsen var steget markant.

– Sagsbehandlingstiden skal være rimelig, og jeg mener ikke, at det er rimeligt at skulle vente i gennemsnit over to år på at få at vide, om man får erstatning for en arbejdsskade, udtaler ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Han hæfter sig også ved, at Arbejdsskadestyrelsens egen målsætning for sagsbehandlingstiden er 21 måneder.

– Man må anerkende, at nogle typer sager af naturlige grunde tager lang tid. Men det er overraskende, at målet er 21 måneder, når man tidligere har behandlet disse sager væsentligt hurtigere. Så det vil jeg følge nærmere, siger Jørgen Steen Sørensen.

Tidligere i år fortalte vi i Socialpædagogen om medlemmer, der venter i op til flere år på at få afsluttet deres sager i Arbejdsskadestyrelsen – en ventetid, der rammer hårdt, når man har været så uheldig at komme til skade på sit arbejde. Et medlem udtrykte det sådan her:

– Det er ren psykisk terror at skulle vente så længe på en afgørelse – og en helt urimelig økonomisk belastning for mig.

En del af forklaringen på den lange sagsbehandlingstid er, at en undersøgelse fra Kammeradvokaten i 2014 påpegede alvorlige fejl i Arbejdsskadestyrelses sagsbehandling – og i takt med, at styrelsen satte ind på at forbedre kvaliteten, gik det ud over sagsbehandlingstiden.

Pr. 1. juli i år skifter Arbejdsskadestyrelsen så navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fremover får ansvar for de opgaver, Arbejdsskadestyrelsen har i dag.

Det får ombudsmanden til i sin udtalelse at bemærke, at overgangen udgør en yderligere usikkerhedsfaktor med hensyn til, om det vil lykkes at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Han har på den baggrund bedt Beskæftigelsesministeriet om en orientering ved udgangen af januar 2017 om, hvordan det går med at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

 

Bliv medlem