Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Studerende med handicap rammes

På den nye pædagoguddannelse er muligheden for særligt tilrettelagt uddannelse fjernet. Det skaber problemer for fx varigt syge studerende, der ikke kan leve op til kravet om en praktikuge på 32,5 timer. Uddannelsesministeren afviser problemet

6. maj 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

– Jeg tog en tudetur, da jeg fik at vide, at jeg måske ikke kunne gennemføre.

Sådan siger den 25-årige pædagogstuderende Sanni, der har attakvis sklerose og ifølge lægen kun kan klare 20-25 timers praktik om ugen.

Hvis hun havde læst på den gamle pædagoguddannelse, kunne hendes uddannelsesinstitution have tilbudt hende en særligt tilrettelagt uddannelse med dispensation fra kravet om 32,5 timers praktik. Men med reformen af pædagoguddannelsen er det ikke længere muligt. I stedet kan man søge om dispensation hos Styrelsen for Videregående Uddannelser, men den er svær at få. I et brev til de Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, skriver styrelsen, at ‘de normalt ikke giver dispensation til studerende, som har en varig sygdom eller funktionsnedsættelse’.

– Er alternativet så at gå på kontanthjælp resten af mit liv, spørger Sanni.

Principiel problemstilling

Sanni er en af tre pædagogstuderende, der medvirker i PLS’s kampagne for at få ændret reglerne og fortæller deres historie på hjemmesiden www.pls.dk.

En af de andre, Maria, lider af langvarig hjernerystelse. Hun siger:

– Det er ikke realistisk for mig at have 32,5 timer. Det vil jeg aldrig kunne, men jeg vil kunne arbejde deltid, når jeg er færdig. Det er bare svært, hvis jeg ikke kan gennemføre uddannelsen på grund af timekravet.

Sanni og Maria er ikke alene. Til dagbladet Politiken siger såvel uddannelseschef Peter Møller Pedersen fra pædagoguddannelsen VIA University College som studieleder Randi Bjørndal Jensen fra professionshøjskolen UCC, at de er bekendt med problemstillingen.

– Det rammer ikke et stort antal studerende, men det er en principiel problemstilling, om man skal have mulighed for at gennemføre en uddannelse på særlige vilkår. Det er afgørende for dem, det handler om, siger Randi Bjørndal Jensen til Politiken.

Minister afviser

I samme avis afviser uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) dog kritikken. Hun mener ikke, at der er noget særligt ved pædagoguddannelsen, der gør, at uddannelsesinstitutionerne selv skal kunne lave særlige vilkår for studerende og siger:

– Vi udelukker ikke på forhånd nogen studerende fra at gennemføre pædagoguddannelsen – og da slet ikke studerende med et handikap eller studerende, der er kommet ud for alvorlige uforudsete hændelser. Det er jo netop derfor, at Styrelsen for Videregående Uddannelser behandler ansøgningerne individuelt. Her kommer det så an på en konkret vurdering af den enkelte studerendes situation, om der gives dispensation til eksempelvis nedsat tid i praktikken.

Den gamle ordning

Ifølge Peter Møller Pedersen fungerede den gamle ordning omkring særlige vilkår upåklageligt, og selvom institutionen kunne godkende, at studerende gik på nedsat tid, gik det ikke ud over kvaliteten af de færdiguddannede pædagoger, fordi de skulle leve op til de samme kompetencemål.

– Fra tidligere har vi mange eksempler på studerende, der måske ikke klarede praktik på fuldtid, men som blev rigtig dygtige pædagoger, siger han.

Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne mener, at der bør være bedre muligheder for at give dispensation til fx studerende med en kronisk sygdom – så længe den faglige kvalitet af uddannelsen bevares.

– For os er det vigtigt at holde fast i, at pædagoguddannelsen skal kvalificere til det pædagogiske arbejdsmarked – men det bør også godt kunne være til stillinger på fx deltid.

PLS opfordrer til, at Folketinget løser problemet. Faglig sekretær Kira Angelbo Christensen siger:

– Det kræver kun en simpel tilføjelse til uddannelsesbekendtgørelsen at sikre, at studerende ikke bliver sluset ud af uddannelsessystemet. Det handler om anstændighed.

Leddegigten spænder ben

For 24-årige Maja, der er den tredje pædagogstuderende, som står frem på PLS hjemmeside, handler det om mere end anstændighed. Hun lider af leddegigt og kæmper for øjeblikket for at gennemføre sin praktik – med to timers transporttid oven i de 32,5 timer.

– Jeg bliver træt, ekstremt træt, jeg skal sidde og slappe af i tre timer om dagen, og kan have svært ved at sove. Når jeg er så presset, har jeg brug for hjælp til daglige gøremål, siger hun.

Om aftenen er Maja med egne ord ‘fuldstændig smadret,’ så det går også ud over det sociale.

– Arbejdsmængden er endt med at fylde hele mit liv. Jeg skal ligge en time hver morgen for at få gang i mine led, og når klokken så er 16.00, hvor jeg tidligst er hjemme fra praktik, så er jeg sygeligt træt.

Uvished

Det er ellers Majas drøm at blive pædagog.

– Jeg startede med at læse sociologi, men jeg stoppede. Jeg ville gerne være tættere på mennesker. Så fik jeg et vikarjob i en daginstitution, det kunne jeg godt på deltid, og så besluttede jeg at læse til pædagog.

Hun håber, at den næste praktikplads ligger lidt tættere på hendes hjem – men er bekymret for, at hun alligevel ikke kan klare de mange timer

– Jeg kan godt frygte, at det får betydning for min mulighed for at fuldføre uddannelsen. Hvis jeg ikke kan det, hvad skal jeg så? Jeg vil kunne være mere på, med eksempelvis 25 timer om ugen og dermed lære mere, jeg synes det ærgerligt, at der ikke er muligt at lempe på det tal.


Sanni og Maria optræder kun med fornavn på www.pls.dk Læs hele deres historie via www.kortlink.dk/m3zw

 

Bliv medlem