Gå til indhold

Kontrol

Stikprøve afslører fejl hos Socialtilsynet

Der er behov for at løfte kvaliteten, når socialtilsynene skriver afgørelser om påbud og godkendelser. Sådan lyder det fra socialministeren på baggrund af en stikprøveundersøgelse, som Socialstyrelsen har lavet

6. maj 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Er det tydeligt, hvad fx familieplejeren skal gøre for fortsat at være godkendt? Er der givet en begrundelse for, hvorfor fx opholdsstedet har fået påbud om at gøre noget andet? Bliver der givet en korrekt vejledning om, hvordan fx døgntilbuddet man kan klage over socialtilsynets afgørelse?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som Socialstyrelsen har stillet, mens de har gennemgået en stikprøve på 160 såkaldte afgørelsesskrivelser fra Socialtilsynet.

Og stikprøven viser, at der er lang vej igen, før Socialtilsynet fuldt ud lever op til fire kvalitetskrav: At afgørelsen er tilstrækkeligt begrundet. At der er relevant hjemmelshenvisning – altså en henvisning til fx en bestemt paragraf i loven. At afgørelsen er klart formuleret, så det er tydeligt for et tilbud, hvad der skal gøres for fortsat at være godkendt. Og at afgørelsen indeholder en klagevejledning

Populært sagt bliver tommelfingeren kun vendt opad ved gennemgangen af lidt over halvdelen af skrivelserne – mens den peger nedad ved lidt under halvdelen.

I 56 pct. af skrivelserne er alle fire kvalitetskrav opfyldt i nogen eller høj grad. Mens der i 44 procent af skrivelserne er et eller to af kvalitetskravene, som enten slet ikke er opfyldt – eller kun i mindre grad.

Noget at arbejde med

På baggrund af undersøgelsen skriver social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i en pressemeddelelse, at der er behov for at hæve kvaliteten.

– Vores plejefamilier og bosteder skal let kunne forstå, hvad socialtilsynene skriver til dem. Der er noget at arbejde med for tilsynene, og jeg ved, at netop kvaliteten og ensartetheden af afgørelsesskrivelserne er noget, socialtilsynene har stort fokus på at forbedre.

Undersøgelserne siger dog ikke noget om, hvorvidt afgørelserne er forkerte eller rigtige.

– Det er vigtigt for mig at slå fast, at det ikke er kvaliteten af selve tilsynet med tilbuddet eller plejefamilien, undersøgelsen omhandler, for vi har netop set i midtvejsevalueringen, at hovedparten af tilbuddene og plejefamilierne er tilfredse med tilsynet, siger Karen Ellemann.

Socialstyrelsen vil nu sætte gang i forskellige initiativer, der skal hæve kvaliteten – og i 2017 bliver der så gennemført en ny stikprøveundersøgelse.

 

Bliv medlem