Gå til indhold

Dokumentation

Guide til viden om egen praksis

Ny håndbog fra Socialstyrelsen skal lette arbejdet med dokumentation og evaluering

20. maj 2016

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Bøvler I med dokumentationen af den daglige indsats? Er det svært at få evalueringen af det afsluttede projekt til at give mening? Så er der måske hjælp at hente i en ny, praksisnær håndbog, som Socialstyrelsen har lavet med faglige indspark fra en følgegruppe, hvor også Socialpædagogerne var med.

‘Resultatdokumentation og evaluering – håndbog for sociale tilbud’ hedder publikationen, der både er udkommet i trykt udgave og kan downloades sammen med en række af de værktøjer, der hører til de syv faser i dokumentationsarbejdet, der beskrives i bogen.

Håndbogen er skrevet til de fagpersoner, der ude på landets 2.000 sociale tilbud i det daglige har ansvaret for at sikre og udvikle kvaliteten i indsatsen.

– Håndbogen skal være en hjælp til socialpædagogen, sosu-assistenten og psykologen, der gerne vil blive bedre til at dokumentere og evaluere de resultater, som tilbuddene opnår for borgerne. Det er vigtigt, at gode rutiner for dokumentation og fakta supplerer den gode mavefornemmelse, så vi gør det, der virker for borgerne. Jeg er optaget af, at vi forbedrer kvaliteten på de sociale bosteder, og det kan håndbogen være med til, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i en kommentar til udgivelsen.

Håndbogen beskriver de syv faser, som et tilbud kan gennemgå i udviklingen af en vidensbaseret praksis, og giver bud på fremgangsmåde og værktøjer, ligesom der er rakt ud efter praksis gennem konkrete cases og erfaringer fra tilbud i Danmark.

Det handler fx om voksne med handicap, som sætter sig konkrete mål for, hvor meget de vil kunne selv, når de skal i bad, og om unge med stofmisbrug, som skal svare på, hvad de kunne bruge indsatsen til, når de har været i behandling.

Socialstyrelsen præsenterer i juni bogen og dens model for videns- og databaseret kvalitetsudvikling på temamøder for ledere og fagpersoner i Odense og i København.


Håndbogen kan downloades via www.kortlink.dk/m78v

Læs mere om temamøderne på www.socialstyrelsen.dk/aktiviteter

 

Bliv medlem