Gå til indhold

Demens

Der er brug for socialpædagoger

Socialpædagoger og socialpædagogik er tænkt ind i arbejdet med en ny national handleplan på demensområdet. Det glæder Socialpædagogernes formand Benny Andersen, der var blandt deltagerne i demenstopmødet på Marienborg

20. maj 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

– Det er dejligt, at socialpædagogik og socialpædagogerne er på dagsordenen. Mennesker med demens har brug for det.

Sådan sagde Socialpædagogernes formand Benny Andersen, da han havde været til demenstopmøde på Marienborg – inviteret af statsminister Lars Løkke Rasmussen og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. Han glædede sig bl.a. over, at ældreministeren direkte nævnte de socialpædagogiske kompetencer og sagde:

– Uden de rette kompetencer får vi ikke kvalitet i demensindsatsen. Derfor er der brug for både socialpædagoger og sundhedsfagligt personale.

Formålet med mødet var at samle såvel eksperter og fagprofessionelle som politikere, pårørende og brugerorganisationer for sammen at kvalificere arbejdet med en ny demenshandlingsplan, der skal være færdig til efteråret – og som der i alt er sat 470 mio. kr. af til at føre ud i livet.

– Det er rigtigt vigtigt for mig som minister, at den kommende nationale handlingsplan kommer til at bygge på bidrag og viden og erfaringer fra alle dem, som det i sidste ende handler om: Mennesker med demens, deres pårørende og alle de mange fagprofessionelle, der arbejder på demensområdet, sagde Sophie Løhde efterfølgende på ministeriets hjemmeside.

Helhedsorienteret indsats

I forbindelse med topmødet offentliggjorde ministeriet også en ‘Statusrapport på demensområdet i Danmark’, der kortlægger området – og også her spiller socialpædagogik og socialpædagoger en rolle. Bl.a. bliver pædagoguddannelsen nævnt som en af flere uddannelser, der kvalificerer til arbejdet med demente, ligesom der bliver redegjort for forskellige socialpædagogiske metoder og praksisser, som eksempelvis kan bruges til at forebygge magtanvendelse.

Det forklares fx at: ‘Socialpædagogisk praksis har til formål at understøtte, at en person med demens fortsat er og kan agere som et selvbestemmende menneske. Socialpædagogiske indsatser er helhedsorienterede indsatser, der har til formål at støtte borgeren i at opnå et værdigt og meningsfyldt liv. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation, ønsker, behov og ressourcer og dennes udviklingspotentiale. Socialpædagogiske indsatser kan bidrage til at styrke den demensramtes tryghed og livskvalitet ved at støtte vedkommende i at få overblik og struktur i hverdagen, støtte kommunikation samt styrke sociale relationer og deltagelse i meningsfulde aktiviteter m.m.’

Fokus på livskvalitet

I en pressemeddelelse slår Sophie Løhde endvidere fast, at hun lægger vægt på indsatsen for at styrke de dementes livskvalitet:

– Livet er jo ikke ovre, bare fordi man rammes af demens. Det skal stadig være muligt at leve et liv med masser af indhold og livskvalitet, selvom man har fået demens, og her spiller bl.a. kommunernes aktivitetstilbud en væsentlig rolle. Vi har en opgave foran os i at sørge for, at alle kommuner kommer op på samme høje niveau, når det gælder aktiviteter og træning til mennesker med demens.

Statusrapporten indeholder også nogle afsnit om udviklingshæmmede med demens, idet antallet af udviklingshæmmede med demens forventes at stige i fremtiden. Dels fordi flere lever længere, dels fordi visse mennesker med udviklingshæmning har forhøjet risiko for at udvikle demens tidligt. Eksempelsvis rammes omkring 80 pct. af alle med Downs Syndrom af Alzheimers.

Rapporten fastslår, at det kræver en særlig indsats at sikre livskvaliteten for udviklingshæmmede med demens – både så ansatte på fx bosteder er bekendte med de tidlige tegn, og så der kan sættes ind med relevante metoder.

Før demenstopmødet har Socialpædagogerne målrettet arbejdet for at synliggøre værdien af den socialpædagogiske faglighed i arbejdet med demente. Bl.a. ved at give input til sundhedsministeren på et rundbordsmøde, hvor også en række andre organisationer var inviteret (se artiklen ‘Input til demenshandleplanen’,  Socialpædagogen nr. 24/2015).

Momentum

Socialpædagogernes formand Benny Andersen håber nu også, at der vil blive talt om demens og socialpædagogik i de enkelte kredse og kommuner.

– For mig er der ingen tvivl om, at der er et momentum for os som faggruppe, og at det derfor vil være rigtig fint at komme i dialog med de enkelte kommuner om socialpædagoger som en del af løsningen, siger han.

Som tidligere beskrevet i nærværende fagblad spiller socialpædagoger allerede nu en vigtig rolle i arbejdet med at give mennesker med demens en meningsfyldt hverdag. Eksempelvis i Viborg Kommune, hvor socialpædagoger indgår i det tværfaglige team, der arbejder med aktivitet og udvikling på ældreområdet – og bl.a. fokuserer på naturoplevelser, relationer, kreativitet og motion (se artiklen ‘Pionerer i kolonihaven’, Socialpædagogen nr. 5/2016).


Find viden og inspiration om metoder til arbejdet med mennesker med demens på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Læs mere på www.kortlink.dk/m78z

 

Bliv medlem