Gå til indhold

Arbejdsskader

Færre anmeldelser med ny vejledning

Socialpædagoger, der søger erstatning for vold, kan fremover slippe for at skulle politianmelde fx psykisk syge borgere ud fra pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn. Det fastslår Justitsministeriet i ny vejledning – og det glæder Socialpædagogerne

6. maj 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Hvordan sikrer man bedst muligt, at en medarbejder, der har været udsat for vold på jobbet fra fx en borger, får erstatning og godtgørelse for personskade? Det er det centrale i en ny vejledning fra Justitsministeriet – ‘Vejledning om erstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv.’.

Vejledningen indeholder bl.a. information om kravet til politianmeldelse inden for 72 timer, og beskriver de tilfælde, hvor medarbejdere, der har været udsat for vold fra en borger, kan få fuld erstatning uden at skulle politianmelde den borger, de er ansat til at tage sig af.

Og det skaber større klarhed omkring Erstatningsnævnets praksis, lyder det fra Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

– Vi er rigtig glade for, at der nu foreligger en klar og tydelig vejledning – og vi vil derfor ikke længere anbefale, at alle tilfælde af vold og trusler om vold politianmeldes. Vi vurderer, at hvis retningslinjerne i Justitsministeriets vejledning følges, vil vores medlemmer opnå dispensation i alle de voldsepisoder, hvor der har været særlige pædagogiske hensyn. Dermed undgår vi at stå i de situationer, hvor man må politianmelde et udsat menneske, som socialpædagogen er ansat til at tage sig af, siger Benny Andersen

Fem klare eksempler

De sidste mange måneder har anbefalingen fra Socialpædagogerne ellers været, at hvis man vil gøre sig håb om erstatning, efter at man har været udsat for vold på jobbet, så er det nødvendigt at melde episoden til politiet inden for 72 timer. Baggrunden er, at Erstatningsnævnet sidste år skærpede praksis på området og således gjorde det sværere for bl.a. socialpædagoger at opnå dispensation fra kravet om politianmeldelse.

I den nye vejledning fremgår det tydeligt, hvornår der er grundlag for at dispensere for politianmeldelse – og der er beskrevet fem eksempler, hvor der er pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til skadevolderen, som betyder, at politianmeldelse kan undlades.

– Vejledningen indeholder eksempler, som er genkendelige i forhold til det socialpædagogiske område. Disse eksempler viser klart, hvornår man kan sige, at de pædagogiske hensyn gør, at socialpædagogen ville spille hasard med barnets udvikling ved at politianmelde barnet efter en voldsepisode. Vi vurderer, at vejledningen er ganske klar, og vi regner ikke med, at vores medlemmer i fremtiden får problemer med at få de relevante dispensationer fra Erstatningsnævnet, siger Benny Andersen, som dog understreger, at en vejledning naturligvis ikke løser alle problemer på dette område.

– Vi fortsætter arbejdet og har stadig den holdning, at den bedste løsning vil være at lade kommunerne tegne udvidede ansvarsforsikringer for borgerne på visse typer af tilbud. På den måde vil hverken politiet eller Erstatningsnævnet skulle ind over, når socialpædagoger uheldigvis udsættes for vold fra de mennesker, de er ansat til at støtte og udvikle.

Dispensation for politianmeldelse


Erstatningsnævnet vil dispensere fra krav om politianmeldelse, når der er pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, såsom:

  • Hvis inddragelse af politi vil være et indgreb i borgerens strukturerede hverdag, som vil bringe borgeren i affekt og at det er vigtigt at beskytte borgeren mod unødig stimuli.
  • Hvis inddragelse af politi i forhold til et barn vil opleves som et grundlæggende svigt fra de voksne som skaber tryghed, herunder at man risikerer at ødelægge en god udvikling.

Erstatningsnævnet dispenserer ikke, hvis arbejdsgiverens begrundelse for at undlade politianmeldelse har en generel karakter, såsom:

  • Hvis arbejdsgiveren henviser til, at borgeren ikke havde vilje (forsæt) til at skade eller ikke forstod konsekvenserne af sin handling.
  • Hvis arbejdsgiveren alene henviser til at barnet/den unge ikke kan straffes, fordi barnet/den unge er under 15 år.
  • Hvis arbejdsgiveren som begrundelse alene henviser til at borgeren ikke er egnet til straf.
  • Hvis skadelidte blot ikke ønsker at politianmelde.
  • Hvis skadelidte og arbejdsgiver ikke vil anmelde episoden, fordi borgeren netop er anbragt på stedet på grund af sine adfærdsproblemer.

Læs hele vejledningen via www.kortlink.dk/m49m

 


 

Bliv medlem