Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Ulykker bekæmpes med faglighed

Gode vaner, ledelse og tillid forebygger arbejdsulykker på Bostedet Lyngdal – det fremgår af en ny statusrapport om arbejdsulykker

20. maj 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø opfattes ofte som to forskellige størrelser – og mange steder er der ikke tradition for at begynde med at løfte det psykiske arbejdsmiljø, hvis man ønsker at forebygge arbejdsulykker. Men faktisk giver det god mening at arbejde med positive arbejdsmiljøfaktorer som trivsel, tillid, indflydelse og retfærdighed, hvis man vil minimere omfanget af ulykker. Det viser erfaringerne fra Bostedet Lyngdal i Birkerød, hvor man har reduceret antallet af voldsregistreringer med 90 pct. og sænket sygefraværet med 33 pct. i perioden fra 2011 til 2014.

Historien om Bostedet Lyngdal, der i 2014 var nomineret til Arbejdsmiljøprisen i kategorien arbejdsulykker, indgår i en ny statusrapport om arbejdsulykker og forebyggelse, som Arbejdsmiljørådet netop har udgivet. Rapporten sætter fokus på forskellige aspekter inden for emnerne arbejdsulykker og forebyggelse af arbejdsulykker – og Bostedet Lyngdal indgår som et eksempel på, at man ved at arbejde med både høj faglighed, god kommunikation, tillid og ledelse har formået at skabe et markant bedre arbejdsmiljø med færre arbejdsulykker og lavere sygefravær.

Forebyggelse af arbejdsulykker har været et prioriteret område for den danske arbejdsmiljøindsats gennem de sidste 15 år – og rapporten om arbejdsulykker og forebyggelse samler den nyeste viden på området samt en række gode eksempler på tilgange, der har nedbragt antallet af arbejdsulykker. Rapporten peger bl.a. på, at der på mange arbejdspladser er en tendens til at rette forebyggende tiltag mod det individuelle niveau fremfor at fokusere på de forhold, der arbejdes under.

Et fagligt løft

I kapitlet om positive faktorer i forhold til ulykkesforebyggelse kan man læse, hvordan en målrettet indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på Bostedet Lyngdal har ført til, at beboerne, som er voksne med varigt nedsat psykisk funktionsniveau, er blevet meget mindre voldelige, så slag, spark, skub og niv i dag fylder langt mindre i hverdagen.

Nøglen til et bedre arbejdsmiljø på den socialpædagogiske arbejdsplads er først og fremmest, at fagligheden har fået et markant løft. Medarbejderne er blevet videreuddannet i både neuropædagogik, kommunikation og samarbejde – og det stærke fokus på faglighed har bl.a. ført til grundigere kortlægninger og beskrivelser af hver enkelt beboer samt systematiske voldsregistreringer, ligesom positive faktorer som engagement, indflydelse og social støtte er blevet konkrete værktøjer på arbejdspladsen.


Læs Arbejdsmiljørådets rapport om arbejdsulykker og forebyggelse via www.kortlink.dk/m6vf

 

Bliv medlem