Gå til indhold

Unge krænkere

Planer om nyt specialiseret døgntilbud

De fleste kan behandles ambulant – men der findes en gruppe børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd, som har brug for behandling døgnet rundt. Derfor vil JanusCentret åbne en specialiseret døgninstitution

21. april 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Tre forskellige steder i landet kan børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd blive udredt og behandlet: JanusCentret i København, JUNO i Aarhus og SEBA i Aalborg. Men alle tre behandlingssteder tilbyder kun ambulant behandling i dagtimerne. Og det langt fra altid nok.

Derfor skal Danmark snart have sin første døgninstitution med en specialiseret indsats i forhold til børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd, lyder det fra direktør i JanusCentret Mimi Strange med henvisning til et nyt konkret idéoplæg fra centret, der går på at etablere en institution med særligt fokus på netop denne målgruppe.

– I JanusCentret har vi arbejdet med den her målgruppe siden 2003, og vi får rigtig mange henvendelser fra fagpersonale som fx socialpædagoger, som er ved at gå ud af deres gode skind. De står måske med en ung på en døgninstitution, der har begået et seksuelt overgreb mod en anden ung – og de aner ikke, hvad de skal gøre, siger Mimi Strange.

Det anslås, at omkring en tredjedel af alle seksuelle krænkelser mod børn og unge bliver begået af andre børn og unge – og at omkring 15 pct. af disse overgreb finder sted på opholdssteder eller døgninstitutioner for udsatte børn.

– Når ulykken er sket, så ringer de til os – og selvfølgelig kan vi tilbyde ambulant behandling til den unge, der har begået overgreb, men det er langt fra nok i alle tilfælde. Der findes en gruppe med en meget stærk seksuel overgrebsadfærd, hvor en placering på en institution eller et behandlingshjem er nødvendig. Den type døgninstitutioner med fokus på unge krænkere har man haft i Sverige i flere år, mens vi i Danmark endnu ikke har det tilbud, siger Mimi Strange.

Isolation gør tingene værre

Når JanusCentret modtager henvendelser fra bosteder eller døgninstitutioner, hvor man står med en ung, der har krænket en anden ung seksuelt, så lyder spørgsmålet ofte: Hvor skal vi anbringe det barn?

– Et barn, der har begået overgreb, er ikke let at placere i et normalt tilbud, for mange steder ønsker man ikke disse unge. Da vi ikke går ind og anbefaler et sted frem for et andet, så sker der mange gange det, at den unge bliver anbragt i en periode i et sommerhus som en akut foranstaltning, fordi der simpelthen ikke findes et alternativ, siger Mimi Strange.

Men selvom der akut kan være behov for at få den unge væk fra det sted, hvor vedkommende har begået et overgreb – ikke mindst for at beskytte et eventuelt offer – så er det at blive isoleret i fx et sommerhus ofte med til at forstærke og videreudvikle de svagheder og udfordringer, den unge har.

– Vi taler om børn og unge med ekstremt lavt selvværd og svage ressourcer, som i forvejen er socialt isolerede. Ved at fjerne dem fra fællesskabet styrker man den isolation, hvor det faktisk netop er relationer, de har brug for. De her børn skal støttes i at få noget mere selvværd, så de kan skabe sig nogle venskaber, siger hun.

Men netop et døgntilbud specifikt til unge krænkere vil gøre behandlingen både lettere og bedre.

– I de eksisterende døgninstitutioner har man ikke et miljø, som målrettet arbejder med at reducere denne adfærd. Vi ønsker at etablere et specialiseret døgntilbud, der med sin pædagogik, struktur og organisation er indrettet efter at forebygge overgreb og arbejde overgrebsfokuseret med børnene og de unge. For det handler jo om at fremme mulighederne for et godt liv for udsatte børn og unge, der befinder sig i en svær livssituation som følge af problemer relateret til seksuelle overgreb, lyder det fra Mimi Strange.

Stigende efterspørgsel

I forbindelse med regeringens overgrebspakke har satspuljepartierne afsat 24,5 mio. kr. til en styrket indsats over for børn og unge, der krænker andre børn og unge. Projektet kører fra 2013-2016 og skal sikre unge med denne problematik adgang til kvalificeret psykosocial behandling. Alle landets kommuner kan nu henvise børn og unge med bekymrende eller krænkende seksuel adfærd til de tre behandlingssteder i henholdsvis København, Aarhus og Aalborg.

Men fordi man på de tre behandlingssteder oplever en stigende efterspørgsel fra kommunerne omkring døgntilbud, er ambitionen, at idéoplægget fra JanusCentret om at etablere et døgntilbud snart kan føres ud i livet.

– Vi har dokumentationen for, at der er behov for et døgntilbud til den her målgruppe, og vi har nu taget de første skridt til at komme i gang. Vi har beskrevet, hvordan kan man forestille sig organisationsopbygningen – og næste skridt er nu at finde de relevante samarbejdspartnere, som vil skyde ressourcer i etablering og drift. Og vi håber, at vi inden for de nærmeste par år kan have etableret landets første døgninstitution for børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd, siger Mimi Strange.

 Bliv medlem