Gå til indhold

Evaluering

Børnehuse får et godt skudsmål

Børn, der har været involveret i sager om seksuelle overgreb eller vold, føler sig særdeles godt hjulpet af Børnehusenes indsats, viser ny erfaringsopsamling

8. april 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

– De gjorde det bedste, de kunne. Sådan sammenfatter 12-årige Oliver sit forløb i et af landets fem børnehuse, hvor der er hjælp at hente for børn, der har været udsat for overgreb.

Børnehusene blev etableret i forbindelse med Overgrebspakken fra 2013, og her kan børnene bl.a. blive udredt af en psykolog, ligesom politiets videoafhøringer foregår her.

Nu er Børnehusene blevet evalueret i en ny erfaringsopsamling, hvor Børnerådet har lavet kvalitative interviews med seks af de børn, der har gjort brug af Børnehusene – og de giver et godt skudsmål.

På en skala fra 1-10 giver alle børnene Børnehusene 9 eller 10.

Børnene hæfter sig bl.a. ved, at de voksne har været søde og omsorgsfulde. Som en af dem udtrykker det:

– Det var virkelig rart at snakke med hende, for man kunne godt mærke, at hun havde snakket med børn før, fordi hun kunne forstå, hvis jeg ikke kunne sætte ord på det. Så kom hun med nogle ord, det måske kunne være, jeg mente.

Børnene har også hæftet sig ved den børnevenlige indretning – og en af dem nævner fx, at det gjorde ham mere tryg, da han så tapetet med fugle på.

En anden hæfter sig ved, at børnene har fået et minde med, når de har haft samtaler med psykologen og siger:

– Nede i rummet hernede, der står der sådan et fad med sten i, og der får du en, når du er færdig med at have samtaler… Og jeg kan stadig huske, hvordan min sten ser ud. Den ligger derhjemme. Men jeg havde det sådan, at verden den var dårlig, men min sten skal altså minde mig om, at verden både kan være god og dårlig.

Børnene har også forslag til forbedringer – bl.a., at man burde kunne fortsætte i et forløb hos den psykolog, man har lært at kende gennem udredningen.


Download hele Børnerådets erfaringsopsamling i pdf-format via www.kortlink.dk/kvdq

 

Bliv medlem