Gå til indhold

Bogomtale

At ville noget med nogen

21. april 2016

Artikel

Forfatter: Redigeret af Maria Rørbæk

Af Steen Nepper Larsen

Denne bog bærer undertitlen: Filosofiske og samfundskritiske fragmenter om dannelse og pædagogik – og der er med bagsidetekstens ord tale om ‘en tour de force gennem pædagogikkens idehistorie’ samtidig med, at der lægges en ‘kritisk diagnostik ned over samtiden’. Bogens første kapitel bærer overskriften: ‘Dannelse – et vitalt begreb i virkningshistoriens slipstrøm’, og her bliver det bl.a. belyst, hvad dannelse overhovedet er for en størrelse. Bl.a. med citater som: ‘Målet for dannelse er: at lære at tænke’, og dannelse kan bestemmes som ‘det refleksive og kommunikative kraftfelt, hvor der forlanges en integrering af alle livets og kunstens goder såvel som alt vidensindhold’. Og: ‘Dannelsesprocessor giver mulighed for, at man kan træde ud af og hæve sig op over den samfundsmæssige arbejdsdeling og i momenter sætte ånden fri’. Men ifølge forfatteren er dannelse i dag kommet under pres, og pædagogikken underlægges konkurrencestatens paradigme om livslang læring og kravet om indholdsløs omstillingsparathed. Forfatteren ønsker med bogen at løfte dannelsesspørgsmålet op som et samtids- og samfundskritisk anliggende – og invitere til at diskutere hvilken vej, samfundet bør bevæge sig.


Turbine Akademisk. 168 sider. 195 kr.

 Bliv medlem