Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Fælles initiativ skudt i gang

1.500 medarbejdere, tillidsvalgte og ledere fra kommunale arbejdspladser landet over var samlet i Vejle for at sætte fokus på samarbejdet om et godt psykisk arbejdsmiljø – og skyde SPARK i gang

21. april 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Hvad gør man, hvis arbejdsmængden opleves større end ressourcerne? Hvordan skaber man en fælles forståelse af kerneopgaven? Og hvad skal der til for at undgå, at medarbejderne bukker under for en konstant bølge af forandringer. Det var nogle af de emner, der blev sat fokus på i Vejle den 11. april på en konference, der markerede opstarten på SPARK – samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne.

Initiativet er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet ved overenskomstforhandlingerne i 2015 og skal gennem dialog og faglig støtte medvirke til at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

– Med etableringen af SPARK sender vi et tydeligt signal om, at vi som parter prioriterer at samarbejde om det her – og vi opfordrer alle til at tage fat, for det er ude på den enkelte arbejdsplads, det gode arbejdsmiljø skabes, lød det fra Michael Ziegler (K), formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Fra maj kan kommunale arbejdspladser få besøg af de fire SPARK-konsulenter, som blev præsenteret på konferencen for de 1.500 fremmødte medarbejdere, tillidsvalgte og ledere fra kommunale arbejdspladser.

– Vi ved selvfølgelig godt, at de 25 mio. kr., der er at gøre godt med i SPARK, ikke rækker langt med det antal kommunale arbejdspladser, vi har. Men vi håber, at det kan være en katalysator, der kan være med til at sparke lokal energi og engagement ind i arbejdsmiljøarbejdet, så vi kommer til at opleve, hvordan de gode eksempler breder sig, sagde formand for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo Christensen.

Trio i samlet flok

I løbet af dagen havde deltagerne mulighed for at vælge mellem fire sessioner, der tog udgangspunkt i de temaer, SPARK kan yde støtte i forhold til: Forandringer og omstillinger, samarbejdet, vold og trusler samt arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Mange arbejdspladser havde valgt at sende flere medarbejdere afsted – som Aktivitet og Bostøtte i Middelfart Kommune, hvor socialpædagog og tillidsrepræsentant Pia Dahl Michelsen var afsted sammen med både arbejdspladsens leder og arbejdsmiljørepræsentant.

– Det er meget inspirerende for os at være her sammen, for selvom arbejdsmiljø jo er alles ansvar på en arbejdsplads, så spiller vi, trioen, selvfølgelig en væsentlig rolle. Og vi øver os hele tiden i at blive endnu bedre til at skabe rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø, lød det fra Pia Dahl Michelsen, som kunne nikke genkendende til flere af de temaer, konferencen satte fokus på.

– Vi forsøger at være på forkant med forandringer, vi arbejder meget med at gøre risikovurderinger til en naturlig del af arbejdet, vi kæmper for fagligheden – og så har vi løbende fokus på kerneopgaven, der jo hele tiden ændrer sig i kraft af de forandringer og rammer, vi underlægges. Så det er nogle super relevante og vedkommende oplæg og sessioner, vi oplever i dag, sagde hun.

Fra shit til hit

En af de allermest velbesøgte sessioner handlede om det gode samarbejde – om hvordan det opnås, og hvad gevinsterne er. Her kunne deltagerne bl.a. høre, hvordan en socialpædagogisk arbejdsplads har forbedret trivslen. Med en målrettet indsats over to år har botilbuddet Løvdal, der er et botilbud i Aalborg Kommune til borgere med lavt funktionsniveau, som har en udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, sat fokus på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø ved at styrke samarbejdet og fællesskabet på arbejdspladsen.

– Samarbejde kommer man langt med – og jeg plejer gerne at sige, at vi er gået fra shit til hit, lød det fra tillidsrepræsentant Per Bleiken Hansen, som holdt oplægget sammen med sin leder, Anne Louise Dall.

– I den tid, jeg har været på Løvdal, har vi nok haft 15 forskellige ledere, og for hver ny leder fulgte en ny retning. Så vi stod med en arbejdsplads udfordret af sygefravær, arbejdsskader, dårlig opgaveløsning, påbud fra Arbejdstilsynet og en udbredt mistillid blandt ledere og medarbejdere, sagde Per Bleiken Hansen.

I dag er der rettet op på samtlige punkter – og det er resultatet af et projekt, der som målsætning har villet gøre ledelse og medarbejdere til ét hold.

– Vi har haft en ekstern konsulent på, og vi har arbejdet intensivt med i fællesskab at lave en trivselsmanual om, hvordan vi gerne vil samarbejde på arbejdspladsen – både ledelse og medarbejdere imellem og medarbejdere imellem – og hvordan vi samarbejder med beboere og pårørende. For samarbejde er nøglen til at skabe trivsel, sagde Anne Louise Dall, som også fortalte, hvordan man på arbejdspladsen har udpeget særlige trivselsambassadører, der bl.a. arbejder med at styrke kollegaskabet i dagligdagen.

– Nu snakker vi kerneopgave og faglighed på Løvdal, og vi kan tydeligt mærke, at vores beboere trives, fordi medarbejderne har fået det godt, sagde hun.

Deltagerne kunne også opleve arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent i Team Arbejdsliv Eva Thoft, som gav sit bud på, hvad der er afgørende for et godt samarbejde på arbejdspladsen.

Sådan skal SPARK arbejde


Konsulenterne fra SPARK kan støtte kommunale arbejdspladsers arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven.

SPARK’s målgruppe er Lokal-MED og trioen (ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter).

SPARK kan yde støtte i forhold til problemer inden for fire temaer: Forandringer og omstillinger, samarbejdet, vold og trusler og arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Læs mere om SPARK på www.personaleweb.dk/spark


Få defineret kerneopgaven

– Når jeg som konsulent er ude på arbejdspladserne og spørger ind til, hvad de synes, der er med til at skabe det gode samarbejde, så lyder svaret ofte kollegerne, ledelsen, arbejdsmiljøet og opgaveløsningen. Og jeg synes faktisk, at den sidste, opgaveløsningen, kunne trænge til lidt mere opmærksomhed, sagde Eva Thoft, som opfordrede til, at man arbejder mere målrettet med at definere kerneopgaven.

– Det er utrolig vigtigt for det psykiske arbejdsmiljø og for arbejdspladsens sociale kapital, at man tager snakken om, hvordan de daglige opgaver hænger sammen med kerneopgaven – og arbejder med at få et fælles sprog og nogle fælles mål. For samarbejde og fælles opgaveløsning styrker relationerne på en arbejdsplads, lød det fra Eva Thoft.

Også Pia Ryom, psykolog på Aalborg Universitetshospital, havde kerneopgaven i fokus i sit oplæg på SPARK konferencen:

– Hvis man vil udvikle den kollektive og organisatoriske robusthed, så er man nødt til at definere kerneopgaven – og gøre det meget konkret. Trivselsproblemer på arbejdspladsen skyldes ofte, at vi ikke er enige i måden, vi udfører kerneopgaven på, og derfor er det så utrolig vigtigt, at vi bliver skarpe på først at definere, hvad det er, vi er sat i verden for – og derefter bliver enige om, hvad det konkret betyder for de forskellige funktioner, vi udfører.

 

Bliv medlem