Gå til indhold

Skolegang

Udsatte børn halter efter i skolen

Langt færre socialt udsatte børn og unge gennemfører en uddannelse, viser ny analyse – ikke mindst anbragte børn klarer sig dårligere, viser tal fra 2015

18. marts 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

I folkeskolen får ca. halvdelen af de socialt udsatte børn ikke deres afgangseksamen i dansk og matematik, mens tallet er nede på ti pct. for andre børn. Og senere i skoleforløbet er det kun knap halvdelen af de udsatte børn og unge, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det viser en ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet baseret på tal fra Danmarks Statistik, der omfatter unge i alderen 17 til 19 år, der har været anbragt eller fået en såkaldt personrettet forebyggende foranstaltning.

I analysen fremgår det, at en stor del af forklaringen på, at de udsatte unge senere i livet falder ud af uddannelsessystemet, er, at udsatte børn og unge har et dårligere fagligt standpunkt med sig fra grundskolen end andre børn og unge. Det kan bl.a. skyldes, at de i mindre grad får støtte og opbakning fra deres forældre – eller at sociale problemer for nogle unge resulterer i manglende motivation, mistrivsel eller andre personlige udfordringer i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Dårligere skolegang

Samme tendens viste en undersøgelse sidste år, hvor en analyse fra KL omtalt i nyhedsbrevet Momentum viste, at anbragte børn klarer sig langt dårligere end andre børn i skolen. Formålet med denne analyse var at undersøge udviklingen i voksenlivet blandt tidligere anbragte børn og unge, herunder fuldførelse af grundskole og ungdomsuddannelser samt senere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Resultatet viser klart, at en stor del af de børn, der har været anbragt uden for hjemmet, har det rigtig svært med at gå i skole. 40 pct. af de anbragte børn har som 16-17-årige ikke taget folkeskolens afgangsprøve, mens det kun gælder seks pct. af de ikkeanbragte børn – og 30 pct. af de anbragte børn har taget en ungdomsuddannelse som 25-årige mod 79 pct. af de ikkeanbragte.

I dette nummer af Socialpædagogen kan du i artiklen på side 12 læse om et projekt i Mariagerfjord Kommune, hvor man netop for at styrke plejebørns tilknytning til skolen har ansat en læreruddannet supervisor, der støtter plejeforældrene i at skabe bedre rammer for skolearbejdet.

 

Bliv medlem