Gå til indhold

Familieplejere

Nyt nyhedsbrev – samme udfordringer

Velkommen til Socialpædagogernes elektroniske nyhedsbrev for familieplejere. I er sikkert bekendt med, at Fanny er nedlagt fra årsskiftet.

1. marts 2016

Artikel

Forfatter: Kaj Skov Frederiksen

Som jeg skrev i allersidste udgave af Fanny, så er dette valg på ingen måde et udtryk for, at området nedprioriteres. Tværtimod. Vi vil fortsat formidle familieplejestof i Socialpædagogen, og vi har opprioriteret det elektroniske nyhedsbrev, som I nu vil modtage seks gange om året.

På første redaktionsmøde havde vi flere emner og temaer, end der kunne komme med i denne første udgave af nyhedsbrevet. Så vi har måttet prioritere. Men denne lange række af emner og ideer indikerer for mig, at familieplejeområdet i disse måneder er flyttet ind på den politiske lystavle, hvor bl.a. fire tragiske pigeskæbner fra Slagelse har bidraget til at kaste lys på områdets udfordringer. Vi er meget kede af, at anledningen hertil er så tragisk, og vi er meget optaget af at bidrage til, at skæbner som pigernes ikke gentages. Vi vil dog bruge det store politiske fokus til at gentage Socialpædagogernes ønsker og anbefalinger til kvalitetssikring og udvikling af dette område.

Helt overordnet mener vi, at vi med fordel kan lade os inspirere af vores arbejde med udsatte børn. Her gælder nemlig læresætningen, at tryghed skaber trivsel, udvikling og læring. Samme læresætning gælder også i forhold til udvikling af familieplejeområdet. Hvis I skal bidrage til at løfte denne store velfærdsopgave, så er tryghed også en forudsætning for, at I trives med og udvikler jer i forhold til løsning af opgaven. Denne tryghed er så fundamental og gælder på alle områder. Og man vil lyve, hvis man påstår, at familieplejeområdet er præget af tryghed. Der har været meldinger om brutale vederlagsnedsættelser, hvor hele grupper af familieplejere sættes ned i vederlag, uden at den lovpligtige individuelle vurdering har været i centrum for disse. Vi har fået afværget nogle af dem, men nye dukker op. Det er bydende nødvendigt, at vi sammen udvikler nye rammer og vilkår for familieplejere, der sikrer denne tryghed. Socialpædagogernes ærmer har været smøget op længe. Nu håber vi, at vores politikere har lyst til også at smøge deres op, så vi kan komme i gang med arbejdet.

Vi har også hørt jer efterlyse flere og bedre efteruddannelsesmuligheder, mere supervision og ikke mindst efterlyse langt større transparens i forhold til indholdet i de opgaver, som I bliver stillet af kommunerne. Der er heldigvis flere gode tiltag i spil, og vi håber, at nogle af disse kan bidrage til både tryghed og kvalitetsløft.

Vi vil løbende her i nyhedsbrevet og på vores hjemmeside, www.sl.dk/maalgruppe/familieplejer, sikre jer relevant information omkring Socialpædagogernes politiske arbejde på dette vigtige område. Og naturligvis sikre jer anden relevant viden til brug for jeres daglige arbejde som familieplejere. Hvis I har ønsker eller kommentarer til nyhedsbrevet, så er I meget velkomne til at rette henvendelse til redaktionen. Det er nemlig jeres nyhedsbrev.

Rigtig god læse- og arbejdslyst.

Nyhedsbrev Familieplejere, marts 2016

Bliv medlem