Gå til indhold

Demens

Blik for helheden og den enkelte

Socialpædagogers faglighed hører naturligt hjemme på demensområdet, mener Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen

4. marts 2016

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

I dag er omkring 85.000 danskere ramt af demens – i 2040 vil det tal være næsten fordoblet til 160.000, viser beregninger. Demensområdet kommer altså til at fylde mere, og en national handleplan på området er i disse måneder under udarbejdelse: I satspuljen for 2016 er der afsat 470 mio. kr. til planen, der skal sætte rammerne for indsatsen frem til 2025. Planen skal være færdig til efteråret – og når den er klar, skal den have et tydeligt socialpædagogisk islæt, mener Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen.

– Vi arbejder for at få skrevet den socialpædagogiske faglighed ind i den nationale handlingsplan, for vi har rigtig meget at byde ind med i arbejdet på demensområdet, siger Verne Pedersen.

Hun er derfor også meget tilfreds med, at Socialpædagogerne sidder med i den følgegruppe, der bidrager med input til udarbejdelsen af handleplanen og på den måde kan præge den indsats, der i sidste ende i høj grad kommer til at foregå ude i kommunerne.

– Det er vigtigt, at arbejdsgiverne kender vores kompetencer på det her område. De skal vide, at vi som faggruppe har utroligt gode forudsætninger for med vores faglighed at være med til at løfte indsatsen over for borgere med demens, siger Verne Pedersen.

Hun peger på, at det både handler om arbejdet med demensramte på fx plejehjem, men også i forhold til borgere, der er tidligt i demensforløbet og bor i eget hjem.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens udviser op mod 90 pct. af de demensramte danskere udadreagerende adfærd, der skaber konflikter, vold mod personalet og magtanvendelser, og Verne Pedersen peger på, at det bl.a. er her, den socialpædagogiske faglighed kan komme i spil.

Unikke mennesker

– Vi er vant til at tage udgangspunkt i den enkelte og at tilrette vores kommunikation og møde den enkelte, og det betyder, at konflikter og dermed magtanvendelse lettere kan undgås, siger hun.

Hun understreger, at der slet ikke er tale om, at socialpædagoger skal erstatte sundhedsindsatsen omkring den demensramte:

– Det kan og skal vi ikke – men vi skal komplementere og supplere den med det, vi som faggruppe er bedst til: at have blik for det enkelte unikke menneske.

Verne Pedersen peger på, at socialpædagogers helhedsorienterede indsats betyder, at det ikke kun er den demensramte, men også de pårørende, der vil få gavn af en socialpædagogisk tilgang. Og at en rettidig indsats med vægt på relationer og sociale og fysiske aktiviteter kan dæmme op for ensomhed, social isolation og inaktivitet, og i sidste ende virke forebyggende i forhold til en forværring af graden af demens.

Det gavner borgeren, men selvfølgelig også familien, og ja, det er en god investering rent samfundsøkonomisk, siger Verne Pedersen.

Diskuter på facebook: Hvad har du at byde på?


Hvordan mener du, at man som socialpædagog kan gå ind i arbejdet på demensområdet? Hvilke konkrete ideer har du til at øge den socialpædagogiske indsats på området?

Deltag i debatten på facebook / se hvordan på www.sl.dk/facebook

 


 Bliv medlem