Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Vi opfører os bare ordentligt

Et arbejdsmiljø helt i top har udløst en sand prisregn hos Center for Social Indsats i Lolland Kommune. Socialpædagogen satte derfor kurs mod Maribo for at undersøge, hvad der ligger bag den arbejdsglæde og trivsel, der gennemsyrer hver en krog af arbejdspladsen

18. marts 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Det ville være så dejlig nemt, hvis man lige kunne få udleveret en manual med opskriften på det gode arbejdsmiljø, når man træder ind af døren i Center for Social Indsats i Lolland Kommune. Arbejdspladsen har jo bevisligt formået at knække koden til et lavt sygefravær og en tårnhøj trivsel – og er de seneste år blevet kåret som såvel Danmarks bedste arbejdsplads og som Europas bedste offentlige arbejdsplads, ligesom de vandt Arbejdsmiljøprisen 2015 i kategorien psykisk arbejdsmiljø.

Men de fire socialpædagoger, som nærværende fagblad har sat stævne over en kop morgenkaffe, har faktisk lidt svært ved at sætte ord på, hvad det er, de er så gode til. For i bund og grund er historien om det gode arbejdsmiljø ret banal, lyder det rundt om bordet.

– Der er ikke meget raketvidenskab over det her. Et godt arbejdsmiljø handler om, at man skal opføre sig ordentligt – og det gør vi her hos os. Som vores centerleder siger, så tilbringer vi en tredjedel af døgnets timer på vores arbejdsplads, så det skal selvfølgelig være et rart sted at være. Og der er et fælles ansvar, siger Daniel Fog Larsen, som er en del af kommunens SKP-team (støttekontaktperson). 

Mere end bare visioner

Frihed til ansvar, anerkendende ledelse, tillid, kompetence, ærlighed, retfærdighed og respekt er nogle af de ord og værdier, der går igen i snakken om det gode arbejdsmiljø på Lolland. Men til forskel fra mange af de andre socialpædagogiske arbejdspladser, som Lone Kimer, Daniel Fog Larsen, Mette Billund og Sanne Rasmussen tidligere har været på, så efterlever man de fine ord og visioner i praksis hver eneste dag i Center for Social Indsats – og det gælder både ledere og medarbejdere.

– Som medarbejder føler jeg virkelig, at jeg bliver set og hørt, og det er ikke noget, jeg altid har været vant til. Vi har en ledelse, der udviser fuld tillid til vores faglighed – og det betyder, at jeg aldrig er belastet af den der følelse af, at der er nogen, der kigger mig over skulderen for at kontrollere mit arbejde eller blander sig i enkeltsager, lyder det fra Mette Billund, som har været ansat i syv år.

Samme oplevelse har hendes kollega, Daniel Fog Larsen.

– Tillid hos os er noget, vi har – det er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til. Ledelsen har tillid til, at det er os, der er eksperter i det, vi er ansat til – og vi er som medarbejdere med til at bestemme, hvordan tingene foregår i det daglige og får lov til at tage fagligt ansvar. Samtidig har vi en flad ledelsesstruktur og et miljø, hvor ingen er bange for at sige tingene højt, og det er for mig essensen af tillid på en arbejdsplads, siger han.

Fakta om Center for Social Indsats


Er opdelt i tre hovedenheder: Center for Socialpsykiatri, Center for Rusmidler og Center for Neuropædagogik.

Har omkring 275 ansatte, heraf er omkring halvdelen socialpædagoger – og medarbejderne er i kontakt med cirka 1.000 borgere. Det er fx socialt udsatte, psykisk syge, misbrugere, senhjerneskadede, mennesker med behandlingsdomme eller personlighedsforstyrrelser – eller borgere i akut familiær krise eller med selvskadende adfærd.


Stemmernes væg

Tilbage til det med opskriften på det gode arbejdsmiljø, for et eller andet sted må de jo have startet for at grundlægge den arbejdspladskultur, der har ført til både priser, trivsel og glade medarbejdere. Og her starter fortællingen i 2007, hvor kommunalreformen rullede ind over landet, hvor Socialpsykiatrien gik fra at være amtslig til at være kommunal, og hvor der kom helt ny ledelse.

– Det var virkelig en turbulent tid. Under Lolland Kommune var vi i begyndelsen opdelt i to – øst og vest – men siden blev vi lagt sammen under den leder, vi har i dag, Michael Christensen. Sammen blev vi enige om en helt klar vision. Vi skulle være Danmarks bedste arbejdsplads – og vi skulle opbygge en arbejdskultur, hvor sladder, mobning og konflikter blev erstattet af trivsel, glæde, udvikling og faglighed, fortæller Sanne Rasmussen, som har været en del af Socialpsykiatrien siden 2003 og arbejder som teamleder i Ungdomskollegiet.

I dag møder man flere steder resultatet af den proces, der blev sat i gang for mere end otte år siden – både i form af pokaler og priser for det gode arbejdsmiljø, men i høj grad også når man passerer ‘stemmernes væg’, som smykker festsalen på Søndersø Bo- og Rehabiliteringscenter.

For her på den lange murstensvæg kommer medarbejderens stemmer til orde i form af udsagn efter udsagn fra flere hundrede medarbejdere, som hver især har sat ord på, hvorfor de synes, de har den bedste arbejdsplads.

‘Denne arbejdsplads kan vende det negative til det positive – skønt’, ‘Frihed til selv at kunne planlægge uden forbehold’, ‘Tilliden til, at jeg kan handle bedst muligt på min faglighed og observationer’ og ‘Ledelsen er meget synlig og helt på lige fod med os ansatte – et fantastisk arbejdssted’ er nogle af de mange sætninger, der hænger flot i glas og ramme på væggen.

– Hver gang man går forbi væggen, bliver man ramt af den der følelse af stolthed. Før hang der bare et kedeligt kunstværk, men i dag er det vores væg – vi har alle været med til at fylde væggen med positive ord om vores arbejdsplads, siger Lone Kimer, som er tillidsrepræsentant og har været en del af arbejdspladsen i knap 14 år.

Faglig ledelse vigtig

Igen og igen vender medarbejderne tilbage til den mand, som satte det hele i gang – den daglige centerleder Michael Christensen, som selv har en baggrund som socialpædagog.

– Jeg er fagligt opdraget på Kofoedsminde, og jeg tror fuldt og fast på, at faglig ledelse betyder rigtig meget på en arbejdsplads som vores. Jeg ved, hvad mine medarbejdere står i hver eneste dag, og jeg ved, hvad de kan. Derfor har jeg ubetinget tillid til, at de hver især har lige præcis den faglighed, der skal til for at løse opgaven – så dette får de selvfølgelig lov til, siger centerlederen, som tydeligt husker omgivelsernes reaktion, da han som nytiltrådt leder i 2007 åbent stillede sig op og bekendtgjorde, at Center for Social Indsats skulle være Danmarks bedste arbejdsplads – og at han personligt ville gå forrest i det arbejde.

– Mange rystede på hovedet, fordi vi stod midt i det vildeste kaos med kommunesammenlægning og forskellige enheder og kulturer, der skulle smeltes sammen. Men det så jeg netop som en unik mulighed for at danne en helt ny fælles kultur. Det er selvfølgelig ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men jeg tror på – som den stille aktivist, jeg er – at man ved at løse ét problem ad gangen stille og roligt når i mål, siger Michael Christensen.

Som øverste leder lægger han stor vægt på selv at gå forrest som det gode eksempel.

– Det er jo ret enkelt, synes jeg, for det handler i bund og grund om, at vi alle skal opføre os anstændigt over for hinanden. Som leder viser jeg i handling, hvordan jeg synes, man skal være som menneske og som kollega. Fx tror jeg helhjertet på ytringsfrihed, så derfor er det vigtigt for mig at vise omverdenen, at jeg går ind for at slippe stemmerne løs på en arbejdsplads og give alle mulighed for at sige tingene højt, siger Michael Christensen.

Og så skal man selvfølgelig også sørge for at lytte, når der bliver sagt noget, skynder han sig at tilføje.

– Vi har åbne ledermøder hos os, hvor alle er velkomne – og som leder undgår jeg helst at træffe statiske beslutninger, for hvad nu hvis en medarbejder kommer med et forslag, der er endnu bedre? Så skal man jo være klar til at sadle om.

Sådan arbejder de med arbejdsmiljøet


  • Center for Social Indsats arbejder overordnet med fire værdier: Tillid, åbenhed, kompetence og retfærdighed.
  • Arbejdspladsens slogan er ‘Vi efterlader ingen’.
  • Arbejdspladsen deltager i Great Place to Work, hvilket indebærer, at medarbejderne hvert år udfylder et omfattende spørgeskema omkring både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Efterfølgende afholdes seks halvdagesseminarer, hvor resultaterne bruges som inspiration til at sætte fokus på relevante emner.
  • Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) bruges ikke kun hvert tredje år – men er et løbende arbejde, hvor der handles og lukkes sager, efterhånden som de opstår.
  • De fysiske rammer på arbejdspladsen har høj prioritet ud fra tanken om, at det smitter af på både borgernes og medarbejdernes psykiske velvære. Derfor hænger der farvestrålende malerier på væggene, der er rød løber på trappen, bløde sofaarrangementer og masser af hyggekroge med blomster, lys og pynteting. 
  • Personaleforeningen TRIGU (Trivsel, Glæde, Udvikling) sørger for tiltag, som styrker det sociale sammenhold – og der er nedsat en anarkistklub, der har til opgave at sparke lidt til hverdagen.


Detaljerne tæller

I Center for Social Indsats er der sammenlagt omkring 275 ansatte, og de er i kontakt med ca. 1.000 borgere, som spænder over socialt udsatte unge, psykisk syge, misbrugere, borgere med senhjerneskade, behandlingsdomme, personlighedsforstyrrelser og i det hele tage mennesker, hvis verden af forskellige årsager er gået i stykker.

Centret er opdelt i tre – Center for Socialpsykiatri, Center for Rusmidler og Center for Neuropædagogik – og medarbejderne er fordelt på mange forskellige enheder rundt om i Lolland Kommune. Men uanset hvor, man træder ind af døren, så rammes man af en følelse af varme og hjemlighed – med kunst på væggene, masser af hyggekroge med stearinlys, blomster og pynt, tæpper og møbler i varme farver – og både fugle, katte og hunde, der hvor det passer ind at have kæledyr.

– Noget af det første, jeg gjorde som ny leder, var at købe en stor blød hjørnesofa og stille den lige inden for døren. Der skal være plads til, at man kan slå sig ned et hyggeligt sted også som medarbejder, og dem som tror, at man går ned i effektivitet, når man opgraderer de fysiske rammer og på den måde gør arbejdspladsen til et rart sted at være, de tager fejl. Vi er mere effektive end nogensinde før, fortæller Michael Christensen.

Et af de seneste projekter, han har fået ført ud i livet, er en totalrenovering af medarbejdernes fælles badeværelse – så det i dag føles som at træde direkte ind i en verden af wellness.

– Selvom jeg ville have forsvoret det, så betyder det faktisk rigtig meget, at vi nu har et nyt, lyst og lækkert bademiljø – med nye brusekabiner, gode omklædningsfaciliteter og smukke omgivelser, lyder det fra Lone Kimer.

I det hele taget er vi meget langt fra et institutionsmiljø i Center for Social Indsats, hvor de fysiske rammer også er en naturlig del af arbejdsmiljøindsatsen.

– Hvordan vi indretter arbejdspladsen handler ikke kun om ergonomi, hjælpemidler og det rigtige lys, det handler også om, hvilke farver vi har på væggene, hvad vi hænger op – og om at have hyggekroge, god kaffe og ting, der er rare at se på. Og her spiller badefaciliteterne altså også ind, for det betyder da meget for medarbejdernes trivsel, at der er kælet for detaljerne til glæde for dem, lyder det fra Michael Christensen.

Samtidig spiller det også ind på arbejdsglæden, at man som medarbejder har stor frihed til selv at bidrage til indretningen, fortæller Mette Billund.

– Vi arbejder med mennesker, der har det rigtig svært, og derfor betyder det meget, at vi skaber nogle rammer, hvor de har lyst til at være frem for at sidde i ensomhed i deres lejlighed. Som medarbejdere har vi derfor frie hænder til fx at købe blomster, pyntegenstande eller måske anskaffe en huskat, hvis vi vurderer, at det er det, der skal til for at styrke fællesskabet hos os og gøre det rart og hyggeligt, siger hun.

Årlig trivselsundersøgelse

Da visionen om at blive landets bedste arbejdsplads i sin tid blev lanceret, blev medarbejderne også introduceret for et nyt koncept og en ny konkurrence, Great Place To Work, der hvert år anerkender de bedste arbejdspladser i en lang række lande, herunder Danmark, baseret på medarbejderundersøgelser og kulturevalueringer.

Men at deltage i Great Place To Work handler ikke så meget om at vinde præmier som om at udvikle sig i den rigtige retning, fortæller Michael Christensen.

– Jeg kendte konceptet fra min tidligere arbejdsplads, og jeg synes, at de trivselsundersøgelser, de bygger på, giver et rigtig godt billede af arbejdspladsen. Vi gennemfører undersøgelsen hvert år, hvor alle i organisationen svarer på spørgsmål inden for 56 områder som fx hvordan de oplever ledelsen, i hvor høj grad de har omsorg for hinanden, hvor meget kontrol, tillid, medbestemmelse, retfærdighed osv. de oplever – og i det hele taget en hel masse ting, vi kan blive klogere af at få belyst.

Også medarbejderne er glade for den årlige trivselsundersøgelse, fortæller Lone Kimer.

– Der er god substans i undersøgelsen – og det gode er, at vi hver gang følger op på forløbet med temadage, hvor vi går i dybden med svarene, får sat flere ord på og får mulighed for at komme med forslag til nye tiltag eller forbedringer i dagligdagen. Det handler om meget mere end at få en pris – det er en vigtig måling på, hvordan vi går rundt og har det, siger hun og tilføjer, at man på samme måde arbejder løbende med arbejdspladsvurderinger (APV).

– Det sker ikke kun hvert tredje år. Det er et løbende arbejde, hvor der bliver handlet på de ting, der dukker op undervejs. For selvfølgelig har vi da også udfordringer i hverdagen som på alle andre arbejdspladser. Vi er bare dygtige til at løse problemerne løbende, frem for at de får lov til at udvikle sig til større konflikter.

Priser for det gode arbejdsmiljø


I 2015 vandt Center for Social Indsats Arbejdsmiljøprisen i kategorien psykisk arbejdsmiljø bl.a. med den begrundelse, at sygefraværet er faldet fra 9,5 til 2,5 pct. siden 2007 – og at den årlige trivselsmåling viser, at 100 pct. af medarbejderne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med deres arbejde.

Center for Socialpsykiatri er af Great Place to Work i flere omgange kåret som Danmarks bedste offentlige arbejdsplads – og i 2015 blev arbejdspladsen også udnævnt til Danmarks bedste arbejdsplads og Europas bedste offentlige arbejdsplads.

Center for Neuropædagogik deltog i 2015 også i Great Place to Workkonkurrencen og fik en 13. plads i kategorien Danmarks bedste mellemstore arbejdspladser.


Vi efterlader ingen

En målbar konsekvens af et godt arbejdsmiljø er sygefraværet på en arbejdsplads, og her er det i Center for Social Indsats siden 2007 faldet fra 9,5 pct. til 2,5 pct. i dag.

– Men bliver man syg, så vi gode til at tage hånd om hinanden, fortæller Mette Billund, som dermed understreger, at arbejdspladsens slogan – ‘Vi efterlader ingen’ – bliver efterlevet i praksis.

– Man bliver ikke glemt – men man bliver omvendt heller ikke presset, hvis man på grund af sygdom er væk i længere tid. Da jeg var sygemeldt, fik jeg fx en sød sms, hvor der stod, at hvis arbejdspladsen kunne gøre noget for mig, skulle jeg sige til. Og man har aldrig følelsen af at være til besvær, fordi der er en grundlæggende tillid til, at kollegerne nok skal klare det, mens man er væk, siger hun.

Omvendt er der også skabt en kultur, hvor det er ok at sige det højt, hvis man har en dårlig dag.

– Hvis jeg fx møder ind og ikke føler mig tip-top, så ved jeg, at mine kolleger vil gøre alt for at skærme mig den dag, siger Mette Billund.

En anden ting, de fire socialpædagoger er helt enige om, er, at det har en stor betydning for den daglige trivsel, at ledelsen er synlig – sådan helt bogstaveligt talt.

– Hver eneste morgen får vi alle en mail fra Michael, hvor han skriver godmorgen og lige fortæller, hvad han skal i løbet af dagen. Og så ønsker han os altid en god dag – det er måske en lille ting, men det har stor betydning, lyder det fra Sanne Rasmussen, som hurtigt suppleres af Lone Kimer – og en oplevelse fra hendes tillidsmandsarbejde.

– Jeg husker engang, vi havde besøg af Arbejdstilsynet og sad og snakkede om vores arbejdsmiljø i en større gruppe med ledere og medarbejdere. Da ledelsen så forlod lokalet, sagde den tilsynsførende: ‘Nå – nu er ledelsen gået, nu kan I fortælle, hvordan I har det’. Og jeg kiggede på hende og sagde: ‘Jamen vi har da fortalt, hvordan vi har det’. Det viser bare, hvor stor åbenhed og tillid vi har mellem medarbejdere og ledelse.

Fest og anarki

Hver gang Center for Social Indsats har vundet en pris for det gode arbejdsmiljø, er det behørigt blevet fejret med såkaldte ‘blærerøvsfester’, fortæller Lone Kimer

– Så fejrer vi os selv – og laver vores egne sjove nomineringer som årets smil, årets kollega, årets succes, årets grinebidder osv. Som medarbejder er man virkelig stolt over at være en del af en så fantastisk arbejdsplads, og det er skønt også at blive belønnet for det af andre.

Men også i hverdagen skal der være plads til lidt fest, og derfor har man nedsat en såkaldt anarkistklub, hvor bl.a. Daniel Fog Larsen sidder med.

– Vores fornemste opgave er at sparke lidt til dagligdagen og lave lidt uro. Vi har bl.a. haft en stafet, der gav vores mange team forskellige opgaver og udfordringer. Vi har spillet rundbold, haft kagebord fyldt med citronmåner og flødeskum, kædebreve, hvor man skulle skrive noget af det, man aldrig fik sagt til sin kollega – og i det hele taget en masse små og store aktiviteter, der gør, at vi har det lidt sjovere, siger han.

Og så er vi tilbage ved det, det hele handler om på Lolland: At opføre sig ordentligt over for hinanden. Som Mette Billund siger:

– Vi vælger jo selv, hvor godt vi vil have det på vores arbejdsplads – og selvom vi arbejder mange forskellige steder i vores organisation, så føler vi, at vi er ét stort hold. Nogle gange er det næsten helt surrealistisk – så man må knibe sig i armen – så meget man føler sig hjemme på sin arbejdsplads.

Diskuter på facebook: Hvad betyder de fysiske rammer for dit arbejdsmiljø?


En totalrenovering af medarbejdernes baderum, så det emmer af wellness – sådan lyder et eksempel på, hvordan Center for Social Indsats prioriterer de fysiske rammer. Hvad betyder indretning, møbler osv. for dit arbejdsmiljø? 

Deltag i debatten på facebook / se hvordan på www.sl.dk/facebook

 


 

Bliv medlem