Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Flere sager om vold og trusler

På et enkelt år er antallet af sager om vold og trusler mod specialpædagoger steget med 21 pct., viser nye tal fra Danmarks Statistik. Socialpædagogerne efterspørger mere personale og en styrket faglighed i form af fx supervision og risikovurderinger

18. marts 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Det ene øjeblik æltede den 15-årige aggressivt hakkekødet mellem hænderne. Det næste smed han kødet fra sig og tog kvælertag på en socialpædagog.

I Socialpædagogen nr. 18/2015 beskrev nærværende fagblad, hvordan Catrine Østergaard Guillouët blev udsat for vold, mens hun passede sit arbejde – og eksemplet er langt fra enestående.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at politiet alene i 2015 registrerede 381 ofre for vold og trusler om vold i forbindelse med det, Danmarks Statistik betegner som specialpædagogisk arbejde og som dækker det socialpædagogiske arbejdsfelt.

Når man sammenligner med tallet fra 2014, er der tale om en stigning på 21 pct., idet der i 2014 ‘kun’ blev registreret 315 ofre.

En del af forklaringen kan være en øget tendens til at politianmelde, så flere sager kommer til politiets kendskab. Til Politiken siger analytiker Rannvá Møller Thomsen fra Det Kriminalpræventive Råd:

– Helt generelt ved vi, at vi set over en 40-årig periode anmelder mere vold end tidligere. Samtidig har flere arbejdspladser fået personalepolitikker om, hvordan de anmelder, og hvad medarbejderne skal gøre, når de bliver udsat for vold eller trusler om vold.

En medvirkende årsag til stigningen i 2015 kan også være, at Erstatningsnævnet skærpede sin praksis, så også pædagogisk personale som hovedregel skal politianmelde inden for 72 timer for at kunne få erstatning.

Øget faglighed

Hos Socialpædagogerne mener formand Benny Andersen, at der skal en øget indsats til for at forebygge vold på arbejdspladsen.

– Svaret er primært at styrke fagligheden gennem fx supervision og risikovurderinger. Men det er klart, at det også er et spørgsmål om, at der er nok personale til stede. Fx må man ikke arbejde alene med udadreagerende borgere. Det ved vi stadig finder sted, og det skal det naturligvis ikke.

Han påpeger endvidere vigtigheden af, at der er de rette kompetencer og ressourcer hos arbejdstilsynet:

– Der har regeringen desværre skåret kraftigt. Det vil betyde dårligere tilsyn med arbejdsmiljøet og vil alt andet lige resulterer i dårligere arbejdsmiljø. Helt forkert udvikling, hvis du spørger mig.

Stigningen i antallet af registrerede ofre for vold på arbejdet er ikke isoleret til socialpædagoger. Også når man ser generelt på antallet af ofre for vold og trusler om vold mod personale i offentlig tjeneste, er der tale om en stigning på 21 pct. Fra 2.300 i 2014 til 2.800 i 2015.

Når det gælder ofre for vold mod polititjenestemænd, har der derimod været tale om et fald på syv pct.


Læs mere på Danmarks Statistiks hjemmeside via www.kortlink.dk/kr3v

 

Bliv medlem