Gå til indhold

Uledsagede flygtningebørn

Med den rette hjælp kan de blive en gave

Sidste år kom mere end 1.700 uledsagede flygtningebørn til Danmark – og det kan blive til stor gavn for det danske samfund, hvis – og kun hvis – de får den rette hjælp i starten af deres ophold. Sådan lyder det fra Socialpædagogerne, der nu vil sætte fokus på området

19. februar 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

I dag har de brug for hjælp – om nogle år er de måske en hjælp. For samfundet og for statskassen. Sådan mener Socialpædagogerne, at politikere og andre også bør se på de unge, uledsagede flygtninge, der i denne tid kommer til Danmark.

– Det er vigtigt, at vi ser de uledsagede flygtningebørn som en ressource. For det kan de virkelig blive – men det kræver, at de modtager den rette indsats. Derfor skal vi se arbejdet med de uledsagede flygtningebørn som en vigtig investering – samtidig med, at det selvfølgelig først og fremmest handler om en menneskelig indsats over for mennesker i nød, siger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

Hun påpeger, at alene det, at de uledsagede flygtningebørn på egen hånd har kunnet klare flugten til Danmark, viser, at de både besidder robusthed og styrke – og når man sammenholder det med, at vi i Danmark har et faldende børnetal og en ventende ældreudfordring, kan tilstrømningen af unge, ressourcestærke mennesker vise sig at blive en stor gevinst. For samfundet og for statskassen.

– Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at de modtager den rette ‘starthjælp’, og her spiller den socialpædagogiske faglighed en stor rolle, for uledsagede flygtningebørn kan jo være meget sårbare og have haft traumatiserende oplevelser, siger hun.

Alene i de første 11 måneder af 2015 modtog Danmark 1.700 uledsagede flygtningebørn – hvilket svarer til godt en femdobling på to år, og nu vil Socialpædagogerne på flere måder sætte fokus på området:

– Vi skal synliggøre det gode, socialpædagogiske arbejde, der allerede sker på området – og på den måde gøre det klart for politikere og andre, at den socialpædagogiske faglighed i høj grad har noget at byde ind med. Det skal vi, både fordi det selvfølgelig vil skabe nogle flere arbejdspladser – og også fordi der med vores viden, indsigt og faglighed følger et ansvar for en samfundsopgave, som vi har mulighed for at være med til løse, siger Verne Pedersen.

Indslag i TV Avisen

Som eksempel på en konkret indsats, der skaber synlighed, nævner Verne Pedersen et indslag i TV Avisen, der handlede om idræt som pædagogisk værktøj i arbejdet med uledsagede flygtninge. Indslaget blev lavet, efter at Socialpædagogerne havde tippet TV Avisen om initiativet.

– Selvom Socialpædagogerne som organisation ikke blev nævnt i indslaget, er det alligevel i høj grad i vores interesse, fordi det er med til at give en opmærksomhed om vores faglighed, siger hun.

Nu skal synliggørelsen af det socialpædagogiske arbejde med uledsagede flygtninge systematiseres gennem enten en kortlægning eller en eksempelsamling, der belyser indholdet af den faglige indsats, særlige metoder, kompetencer osv.

– Det er vigtigt, at vi bliver skarpere på, hvad der virker – og hvad der ikke virker. Og at vi får delt denne viden, siger Verne Pedersen.

Endvidere skal der laves en undersøgelse blandt medlemmer, der arbejder på området, med henblik på at afklare, om der eventuelt er brug for kompetenceudvikling – ligesom der skal gennemføres en rundspørge til Socialpædagogernes kredse om lokale udfordringer og behov.

 Bliv medlem