Gå til indhold

Socialt udsatte

Flere naturoplevelser

Ni sociale naturprojekter skal give udsatte og sårbare grupper bedre livskvalitet gennem gode naturoplevelser

19. februar 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Otte mio. kr. giver Miljø- og fødevareministeriet i alt til ni forskellige sociale naturprojekter, der har det til fælles, at de gennem naturen kan være med til at skabe bedre sundhed og selvtillid for socialt udsatte. Forskning har vist, at socialt udsatte er mindre fysisk aktive, færdes mindre i naturen og føler sig mere stressede end befolkningen generelt – og det er en af årsagerne til, at der nu bevilges penge til projekter, der skal gøre det lettere for udsatte og sårbare grupper at få nogle gode fritids- og naturoplevelser.

– Vi ved, at naturen har en positiv indvirkning på familiers samvær og hjælper dem med at få et mere aktivt friluftsliv. Jeg håber, at vi med projekterne kan få flere ud i naturen, hvor foreninger, kommuner og forskere står klar med deres ekspertise, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

I alt modtog den sociale naturpulje 65 ansøgninger fra foreninger, kommuner og partnerskaber over hele landet – og herudaf er der nu udvalgt ni projekter, der hver får mellem 400.000 kr. og to mio. kr. til at gå i gang i løbet af 2016.

Blandt de ni projekter er ‘På rette kurs’ i Holbæk, hvor udsatte familier skal kunne komme ud at sejle og lave mad i fællesskab. I Midtjylland vil projektet ‘Naturen som social løftestang’ give sårbare børn og børnefamilier mulighed for at komme tæt på naturen og styrke selvtilliden gennem bueskydning og træklatring. I Kolding laver man en multisti til sårbare grupper som misbrugere, sindslidende og langtidsindlagte børn – og i København skal et bevægelseslaboratorie give mennesker med bevægelseshandicap bedre muligheder for at bruge deres krop i naturen.


Læs om alle ni projekter på www.kortlink.dk/kfxn

 

Bliv medlem