Gå til indhold

Interne skoler

Anbragte børn har krav på undervisning

Flere interne skoler tilbyder ikke tilstrækkelig undervisning, og den går ikke, fastslår ombudsmanden efter tilsynsbesøg

5. februar 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Alle børn i Danmark har krav på undervisning – også de anbragte børn og unge, der går i intern skole. Alligevel tilbyder flere interne skoler ikke tilstrækkelig undervisning, konstaterer ombudsmand Jørgen Steen Sørensen efter tilsynsbesøg på anbringelsessteder for børn og unge. Fx blev der på en skole kun undervist i hovedfagene dansk, matematik og engelsk på trods af, at anbragte børn og unge har samme ret til undervisning som elever i en folkeskole.

– For anbragte børn og unge kan uddannelse være et springbræt i livet. Derfor er det vigtigt, at de interne skoler lever op til lovens krav om som udgangspunkt at undervise i den fulde fagrække, siger Jørgen Steen Sørensen, som derfor har rettet henvendelse til Undervisningsministeriet for at sikre, at det kommunale tilsyn med specialundervisningen i de interne skoler fungerer.

Undervises ikke i alle fag

Mange anbragte børn går i almindelig folkeskole, men hvis der er behov for det, har kommunerne mulighed for at henvise børnene til en intern skole på et opholdssted eller en institution. Og det er undervisningen på fem af disse interne skoler, som ombudsmanden har undersøgt.

Tre interne skoler tilbød ikke eleverne undervisning i den fulde fagrække, og to skoler havde ikke fulgt reglen om, at eleverne kun må fritages for undervisning ud fra en konkret pædagogiskpsykologisk vurdering af den enkelte elev.

Ombudsmanden påpeger i sin udtalelse, at folkeskoleloven netop blev ændret i 2013 for at styrke kvaliteten af undervisningen i de interne skoler, så den lever op til kravene i folkeskolelovgivningen.


Bliv medlem