Gå til indhold

Esbjerg

Kæmper for Børne- og Ungepsykiatrien

Med en socialpædagog i spidsen kæmper ansatte og pårørende for at bevare Børne- og Ungepsykiatrien i Esbjerg. Argumenterne går især på vigtigheden af geografisk nærhed, så de indlagte børn kan være i tæt kontakt med familie og nærmiljø

5. februar 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Bekymringsbreve, pressehenvendelser og et fakkeloptog. Det er nogle af ingredienserne i den kamp, som ansatte og pårørende fører for at bevare Børne- og Ungepsykiatrien i Esbjerg – og undgå, at psykisk sårbare børn og unge i stedet skal indlægges i Aabenraa eller Odense.

– Hvis man brækker et ben, er det helt okay, at man skal rejse et stykke for at blive indlagt, men når det gælder psykisk sårbare, har afstanden meget stor betydning. Det er en vigtig del af behandlingen, at de unge bevarer et tæt forhold til familie og venner, og det er svært, hvis man skal køre halvanden time i bil for fx at give sit barn et knus, siger Ronnie Sydbøge, der er socialpædagog og talsmand for de ansatte.

Forslaget om nedlæggelsen af Børne- og Ungepsykiatrien i Esbjerg kommer som et led i et ønske om omstrukturering inden for psykiatrien i Region Syddanmark, så man sparer på noget, og til gengæld frigør midler til at nedbringe tvangen i psykiatrien.

– Vi er helt enige i det overordnede mål om mindre tvang – men vi mener, at det er et forkert middel at nedlægge os, for vi har netop udmærket os ved at bruge meget lidt tvang. Og det hænger bl.a. sammen med vores tætte samarbejde med de pårørende og den unges nærmiljø, siger Ronnie Sydbøge.

Venner på besøg

En af de ting, der ifølge Ronnie Sydbøge har betydning for de unges trivsel, er, om de bevarer kontakten til deres venner og netværk uden for hospitalet.

– Vi gør meget ud af, at de unge fx inviterer deres klassekammerater til at besøge dem på afdelingen – bl.a. for at modvirke stigmatisering af de psykisk sårbare, for ellers er der mange fordomme om, hvad det vil sige at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Men det vil slet ikke være muligt i samme grad, hvis de unge fx i stedet skal indlægges i Aabenraa. Der er ikke engang en direkte tog- eller busforbindelse, siger han.

I alt er der syv døgnpladser og fire dagpladser samt en akutfunktion i Børne- og Ungepsykiatrien i Esbjerg – og det vurderes, at der kan spares 16 mio. kr. ved at nedlægge afdelingen og flytte funktionerne til Aabenraa.

Der er omkring 25 ansatte – heraf fem socialpædagoger.

Det såkaldte ‘omstillingskatalog’ med forslaget om nedlæggelsen er i høring frem til udgangen af februar – og Regionsrådet skal tage endeligt stilling den 25. april.


Læs mere på regionens hjemmeside via www.kortlink.dk/kddh

 

Bliv medlem