Gå til indhold

Arbejdsskader

Det kan kun gå fremad

Regeringen vil overflytte Arbejdsskadestyrelsens opgaver til ATP for at sikre bedre og hurtigere sagsbehandling. Socialpædagogernes formand forventer kortere ventetid og mere kvalificerede afgørelser

19. februar 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

– Ventetiden er katastrofal og gør mennesker mere syge, end de var i forvejen – og vi ser med stor frygt på, hvad der kommer til at ske, nu hvor regeringen vil overflytte Arbejdsskadestyrelsens opgaver og udflytte arbejdspladser til tre forskellige geografiske adresser.

Sådan lød det indledningsvis fra Enhedslistens Christian Juhl, som onsdag den 10. februar havde kaldt Beskæftigelsesministeren i samråd for at stille spørgsmål til de lange sagsbehandlingstider – og til regeringens planer om at overflytte opgaverne i Arbejdsskadestyrelsen til ATP – et lovforslag, der forventes fremsat den 24. februar.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) beklagede på det åbne samråd de lange ventetider og gav følgende forklaring på den aktuelle situation:

– Der har i Arbejdsskadestyrelsen været en stor personaleomsætning med afgang af erfarne sagsbehandlere, og selvom der nu er ansat 140 nye medarbejdere for at få bragt sagsbunkerne ned, så bruges der naturligvis tid på oplæring og træning. Men naturligvis er det ikke tilfredsstillende med den stigning i sagsbehandlingstiderne i arbejdsskadesager, som vi oplever i disse år.

Det handler om menneskers liv

Hos Socialpædagogerne oplever arbejdsskadeteamet i høj grad, at arbejdsskadesager trækker i langdrag – og at medlemmerne ofte må vente i flere år på at få deres sag afsluttet. En situation, vi ikke kan sidde overhørig, lyder det fra forbundsformand Benny Andersen.

– Vi ville jo aldrig acceptere den slags lange sagsbehandlingstider på andre områder i vores samfund. Det handler om menneskers liv, det her – de mennesker, som er kommet til skade på deres arbejde, er jo dybt afhængige af, at der hurtigt falder en afgørelse, så de kan komme videre i livet. De har brug for at få afklaret, hvorvidt de fremadrettet er i stand til at arbejde, hvor meget de kan arbejde – og hvor de skal arbejde, siger Benny Andersen.

I forbindelse med regeringens planer om at overflytte Arbejdsskadestyrelsens opgaver til ATP forventer han, at det på sigt vil medføre kortere ventetid og bedre afgørelser.

– Det er klart, at der med en overflytning af Arbejdsskadestyrelsens opgaver vil være en periode præget af nye systemer og nye arbejdsgange. Men vi må holde fast i ambitionen om, at det skal blive bedre – i forhold til både kortere sagsbehandlingstid og mere kvalificerede afgørelser. Og det vil vi fremadrettet naturligvis holde øje med – og holde politikerne fast på. For vi kan ikke acceptere de sagsbehandlingstider, vi ser nu, lyder det fra Benny Andersen.

Flyttes til tre centre

I det lovforslag, som regeringen fremsætter, lægges der op til, at der skal oprettes en ny, selvejende institution – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – og den skal administreres af ATP. Den nye institution skal fremover overtage alle Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme.

Men fra Christian Juhls side var der ikke meget opbakning til planerne om at flytte opgaverne over til ATP, lød det på samrådet.

– Vi står med en statslig virksomhed, der ikke leverer acceptabelt – og så kaster man sig ud i at rykke opgaver og arbejdspladser rundt. Hvordan kommer det mon til at påvirke sagsbehandlingstiden, spurgte han ministeren.

På længere sigt er planen at flytte dele af sagsbehandlingen til centre i Hillerød, Vordingborg og Haderslev – men det kommer til at ske i et forsvarligt tempo, lød det fra beskæftigelsesministeren:

– Inden vi flytter noget om helst, skal der laves grundige analyser fra ATP’s side, for vi ønsker jo at pleje og fastholde den store kompetente medarbejderstyrke, Arbejdsskadestyrelsen har i dag.

 

Bliv medlem