Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet udvider tilsyn

Døgninstitutioner er blandt de brancher, der fra i år er omfattet af et nyt udvidet risikobaseret tilsyn

19. februar 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Fra januar i år gennemfører Arbejdstilsynet udvidede risikobaserede tilsyn inden for et antal udvalgte brancher, som har en særlig høj risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning af det psykiske arbejdsmiljø eller overbelastning i forhold til muskelskeletbesvær. Døgninstitutioner er blandt de udvalgte brancher.

– I forbindelse med finanslovsaftalen ophørte bevillingerne til Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser. Men der er et politisk ønske om at videreføre de gode erfaringer fra indsatserne i de risikobaserede tilsyn, og derfor lancerer vi nu de såkaldte udvidede risikobaserede tilsyn, hvor vi i udvalgte brancher har mulighed for at gå mere i dybden med både muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø, siger kontorchef i Arbejdstilsynet Anette Lerche.

Et udvidet risikobaseret tilsyn er en udvidelse af det almindelige risikobaserede tilsyn, og formålet er at gøre en ekstra grundig og målrettet indsats for at afdække arbejdsmiljøproblemer vedrørende ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Det skal gerne motivere arbejdspladserne til at løse problemerne og understøtte en spredningseffekt til gavn for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Andet besøg aftales

Tidspunktet for det udvidede risikobaserede tilsyn aftales som udgangspunkt med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede.

– Ved det første risikobaserede tilsynsbesøg, som foregår uanmeldt, vil de tilsynsførende typisk se mere bredt på arbejdsmiljøet. Herefter aftaler man så normalt det andet besøg, hvor man går i dybden med de relevante arbejdsmiljøudfordringer på arbejdspladsen, siger Anette Lerche.

I 2016 vil de udvidede risikobaserede tilsyn foregå på virksomheder inden for brancherne hospitaler, døgninstitutioner og hjemmepleje, bygge- og anlægsbranchen, rengøring, restauranter og varer, transport af passagerer og undervisning.

Kun virksomheder af en vis størrelse – som er afhængig af branchen – er omfattet af de nye udvidede risikobaserede tilsyn.

 

Bliv medlem