Gå til indhold

Vi skal længere ind i maskinrummet

Kommentar fra Helle Riis, formand for landsudvalget for ledersektionen

21. december 2016

Artikel

På Socialpædagogernes kongres var et af temaerne for fremtidens arbejde, at vi skal have fokus på at søge indflydelse hos beslutningerne og andre interessenter for at sikre, at socialpædagoger er med i udviklingen af velfærdssamfundet. Hvis vi skal styrke socialpædagogernes politiske synlighed og indflydelse, er vi naturligvis også nødt til at tale om ledelse. Vi skal have ledere, der tænker arbejdsmiljø, tillid og faglig ledelse – kort sagt: Ledere der løfter fagligheden og arbejdsforholdene for socialpædagoger og skaber gode forhold for borgerne.

Men det er ikke nok at tænke socialpædagogisk ledelse i et lokalt perspektiv. Vi har også brug for, at de socialpædagogiske ledere, som har ambitioner om at bevæge sig længere op i lederkæden, får mulighed for dette, samtidig med at de bevarer deres tilknytning til Socialpædagogerne.

Hvis vi på længere sigt skal have en anderledes måde at forvalte området på, eller om ikke andet sætte vores præg herpå, har vi brug for, at der er flere socialpædagoger, der sætter sig på de mere administrative stillinger og eksempelvis bliver chefer i forvaltningerne. Kun ved at være med længere inde i maskinrummet kan  vi være med til at ændre forvaltningstankegangen i en mere social retning, i stedet for at det eksempelvis er de medicinske specialer, der får overtaget og kommer til at definere området ud fra deres faglige paradigme.

Socialpædagogisk faglighed er en del af svaret på New Public Managements udfordringer
Vi mærker den støt stigende kritik af koncepter og evalueringer, der ikke giver mening. Det, som man sat lidt på spidsen, kan kalde dokumentation for dokumentationens skyld. Socialpædagogisk tankegang kan være med til at afhjælpe dette. Vores faglige fokus har altid været at fremme mulighederne for det hele menneske, at søge efter de muligheder der gør, at den enkelte kan fungere med lige præcis den mængde støtte, der er behov for. Ved at få pædagogisk ledelse ind i de højere ledelseslag kan vi således få fokus på at fremme tilgange der er til for borgerne – i modsætning til at være til for systemet.

God jul og godt nytår!

Helle Riis, formand for Socialpædagogernes landsdækkende ledersektion

Bliv medlem