Gå til indhold

Familiepleje

Usikker jul for familieplejere i Randers

Den økonomiske fremtid er stadig usikker for mange familieplejere i Randers, da deres vederlag skal forhandles. Socialpædagogerne bakker op som bisiddere til de individuelle samtaler.

1. december 2016

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Hvordan bliver familiens økonomiske situation fremover? Dét spørgsmål må mange familieplejere med børn fra Randers Kommune tumle med i julen, for der kommer først en afklaring i det nye år.

Som vi skrev i sidste nummer af Nyhedsbrev for Familieplejere fik mange af Randers Kommunes familieplejere i efteråret et ubehageligt brev med posten:
Du skal gå 20.000 kroner ned i indkomst. Om måneden, lød budskabet i et af de værste. Baggrunden var, at Randers Kommune indfører en ny honoreringsmodel, hvor der skal betales et fast vederlag i hele plejeperioden i stedet for løbende at justere antallet af vederlaget afhængig af barnets udvikling. Og i forbindelse med overgangen til den nye model, fik i alt 87 familieplejere besked om, at de skulle gå ned i vederlag.

- Det var en helt utilstedelig og usaglig behandling af familieplejerne, for der var tale om rent skrivebordsarbejde. Familieplejerne blev sat ned i vederlag uden at sagsbehandlerne havde mødt og vurderet barnet, og uden at familieplejerne havde fået mulighed for at udtale sig om barnet, siger Socialpædagogernes kredsformand i Kreds Østjylland, Gert Landergren Due.

Individuelle møder

Efter en række protester fra blandt andre Socialpædagogerne lovede formanden for børne- og skoleudvalget i Randers, Anders Buhl-Christensen, at alle familieplejerne kunne få et møde med forvaltningerne.
- Brevet indeholder en vurdering af, hvordan man ser barnet. Måske ser virkeligheden anderledes ud. Så kan der blive rettet ind efter det, sagde han til Randers Amtsavis.

Nu er de første møder blevet afholdt, men der er endnu ikke truffet nogen afgørelser – og en del møder skal først afholdes i det nye år.
- Det er en meget ubehagelig ventetid for familieplejerne, og mange føler, at deres plejebørn bliver holdt som gidsler i sagen. På papiret kan familieplejerne sige nej til at være plejefamilie, hvis vilkårene ændres dramatisk – men det vil gå ud over barnet, siger Gert Landergren Due.

De familieplejere, der er medlemmer af Socialpædagogerne, kan få en konsulent fra fagforeningen med som bisidder, når mødet skal holdes.
- Vi har ingen beslutningskraft i forhold til om vederlaget skal sættes ned eller ej, men vi kan hjælpe med argumenter og med at sikre, at der bliver en fair proces. Fx har der været eksempler, hvor der ikke engang er blevet lavet en paragraf 50 undersøgelse af barnet, siger Gert Landergren Due.

På det lokalpolitiske plan i Randers har der løbende været debat om familieplejernes vilkår og mandag den 19. december er det igen på dagsordenen, når der er byrådsmøde. Her vil Radikale Venstre blandt andet bede borgmesteren give en garanti for, at alle de krav, der stilles i lovgivningen med hensyn til proces bliver overholdt, inden ændringerne træder i kraft.

Bliv medlem