Gå til indhold

Kommentar

Talerør for de udsatte

Der er derfor brug for, at Mai Mercado lige fra start tydeligt markerer, at hun også er minister for de […] borgere i Danmark, der har særligt brug for støtte fra velfærdssamfundet

16. december 2016

Artikel

Forfattere: Af Benny Andersen og forbundsformand

Så nærmer sig snart et nyt år. Med et nyt år ligger også nye muligheder, nye chancer – og måske nye perspektiver på noget af det, der har fyldt i det forgangne år. Og der er nok emner og sager at kigge på her hos Socialpædagogerne. Vi har samtidig fået et nyt sæt øjne og muligvis et nyt perspektiv på vores mærkesager, da vi har fået ny minister for vores område: den konservative Mai Mercado, som i november placerede sig bag ministerskrivebordet i et nyoprettet børne- og socialministerium.

Det er ikke den store hemmelighed, at jeg er bekymret over, at regeringen har valgt at fusionere to store områder. Hvis ideen er at lade socialpolitik starte så tidligt som muligt, kan det være fornuftigt. For vi opnår resultater ved at investere i mennesker, før skaden er sket. Men jeg er bange for, at socialområdet vil drukne i diskussionerne om dagtilbud og børnehaver, og jeg er bange for, at ressourcestærke forældre vil trumfe hensynet til de svageste grupper. Grupper, som der ikke nødvendigvis er mange stemmer i.

Der er derfor brug for, at Mai Mercado lige fra start tydeligt markerer, at hun også er minister for de udsatte børn, mennesker med handicap, voldsramte kvinder, anbragte børn, stofmisbrugere, hjemløse og andre borgere i Danmark, der har særligt brug for støtte fra velfærdssamfundet. Alle dem, vi er talerør for – og som ikke selv har kræfter til at kæmpe.

Hun kunne fx starte med vise, at hun prioriterer viden og høj faglighed på det sociale område. For det er grundstenene i det arbejde, som skal løfte mennesker til et bedre liv. På området for udsatte børn og unge så jeg gerne, at hun bliver på sporet og styrker udviklingen med tidlige indsatser ude i kommunerne. Sammenhængen mellem den forebyggende indsats og de forskellige anbringelsesformer skal gøres endnu stærkere, og kommunerne skal have rammer til at skabe endnu mere kvalificerede indsatser. Og i forhold til handicapområdet er rammerne lagt med revisionen af servicelovens voksenbestemmelser. Men der er stadig rigtig meget pres på forholdene ude i kommunerne.

I det hele taget kommer Mai Mercado til at lave socialpolitik under stramme økonomiske rammer. Derfor har vi også inviteret hende ud til jer i den socialpædagogiske virkelighed, så hun med egne øjne kan se, hvor stor og vigtig en indsats I yder hver eneste dag for udsatte mennesker.

Rigtig godt nytår til jer alle.

 

Bliv medlem