Gå til indhold

Familiepleje

Gode resultater med amerikansk træningsprogram

Socialstyrelsen er for øjeblikket ved at afprøve det amerikanske træningsprogram KEEP, der skal ruste familieplejere bedre. Her kan du læse facts om programmet og midtvejsevalueringen.

1. december 2016

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Fakta om KEEP

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke familieplejeres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets problemadfærd hensigtsmæssigt.
Forløbet består af 16 sessioner på hver 90 minutter, og der er mellem 6 og 12 familieplejere i hver gruppe afhængig af om både plejefar og plejemor deltager.

KEEP er udviklet på Oregon Social Learning Center i USA, og de danske instruktører oplæres af undervisere herfra – det sker blandt andet ved at optage KEEP-sessionerne og oversætte dem til engelsk, så de danske instruktører efterfølgende får supervision på de konkrete forløb.

For øjeblikket er 5 kommuner og 2 organisationer ved at indføre programmet med støtte fra Socialstyrelsen, der i alt har afsat 10 millioner kroner til projektet. Midlerne hertil kommer fra en samlet bevilling på 280 millioner kroner, der med Finansloven 2014 blev sat af til initiativet ’Tidlig indsats- Livslang effekt.’

Projektet løber frem til udgangen af 2017. 

Plejebørnene får det bedre

Oxford Research evaluerer KEEP i Danmark, og de første resultater i midtvejsevalueringen er positive.
Før og efter KEEP-forløbet er plejebørnenes trivsel blevet målt ved hjælp af et såkaldt SDQ-skema, hvor man skal svare på en række spørgsmål om barnets adfærd og trivsel, der spænder fra om barnet ofte er ked af det, trist eller har let til gråd, til om det ofte har raserianfald eller bliver hidsig.

Og spørgeskemasvarene tyder på, at plejebørnene får det bedre. Før KEEP lå 64 procent af plejebørnene indenfor normalområdet målt på SDQ – og efter KEEP var tallet steget til 73 procent.

Midtvejsevalueringen slår dog også fast, at forskellene ikke er signifikant forskellige, men at der er tale om en tydelig tendens, der vil blive afdækket yderligere i forbindelse med slutevalueringen i 2017.

KEEP i Herning

I Herning Kommune er det på sigt meningen, at alle familieplejere med børn mellem fire og tolv år skal gennemføre et KEEP-program, og i første omgang er det familieplejere med de ældste børn, der har fået tilbuddet. (Nogle familieplejere som fx Ruth Johansen har samtidig også yngre børn i pleje).

Ved årsskiftet havde Herning Kommune afviklet de første tre KEEP-forløb og evalueringerne viser, at familieplejerne generelt har fået et godt udbytte. Flere anbefaler dog, at KEEP tilbydes tidligere i forløbet, så man fx får et KEEP-kursus nogle måneder efter, at man har fået sit første plejebarn.

I fremtiden håber Hernings KEEP-instruktører, at de kan videreudvikle konceptet, så man efter at have gennemgået et KEEP-kursus mødes igen og får et opfølgende kursus.

Bliv medlem