Gå til indhold

Forskning

SFI og KORA sammenlægges

Sammenlægningen af de to centrale forskningsinstitutter på velfærdsområdet skaber bekymring for, at forskningen på det sociale område nedprioriteres

16. december 2016

Artikel

Forfatter: Af Malene Dreyer

De to forskningsinstitutter SFI og KORA, som begge forsker i det sociale område, bliver fusioneret.  Begrundelsen for sammenlægning lyder fra regeringen bl.a., at man vil opnå ‘en større og mere slagkraftig institution’. Det nye center vil få lavere bevillinger – fem mio. kr. mindre i 2017, og fra 2018 bliver besparelsen på 10 mio. kr. årligt. Men besparelserne kommer ikke til at gå ud over forskningen ifølge Social- og Indenrigsministeriet (der efter regeringsomdannelsen nu er opdelt i to ministerier, red.), som i en pressemeddelelse skrev, at ‘besparelserne forventes gennemført uden, at kernefaglige aktiviteter i de to institutioner berøres’.

En forventning, som Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen tvivler på, er realistisk:

– Man kan ikke spare 10 mio. kr., uden at det vil have konsekvenser. Jeg undrer mig over det signal, som regeringen hermed sender, når man netop har meldt ud, at man vil satse på at udvikle sociale indsatser med dokumenteret effekt. Vi så hellere, at man opprioriterede forskningen, siger hun.

Sammenlægningen kommer lige efter, at forhenværende socialminister Karen Ellemann havde indgået forlig om at afsætte 250 mio. kr. fra satspuljen til at få tilvejebragt viden om indsatser, der virker over for udsatte, og bane vej for en mere systematisk indsamling af data fra arbejdet med de forskellige sociale indsatser.

Nysgerrig og praksisnær

I forskningsmiljøet ærgrer man sig også over udsigten til besparelser. Professor og institutleder Maja Horst fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, arbejder bl.a. med betydningen af forskning. Hun siger:

– Hvis der er færre penge, så bliver der naturligvis mindre forskning.

Også professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring og Filosofi AAU, som forsker i evidens og resultatmåling i den offentlige sektor, synes, at det er ærgerligt at skære på forskningen. Hun kan være bekymret for, om sammenlægningen vil betyde mere ensretning i forskningen, når den kun sker i ét regi, men hun udtrykker samtidig stor respekt for fagligheden i SFI og KORA:

– Hvilket forskningsparadigme kommer den nye enhed til at stå på, og hvilken form for viden får vi? Det er jeg spændt på. Og jeg håber, at der også fremover bliver plads til den eksperimentelle viden. Der skal fortsat være plads til at stille de kritiske spørgsmål, der skaber udvikling og innovation, så det ikke bare bliver dokumentation, men egentlig nyskabende forskning, siger hun.

Verne Pedersen håber ikke, at sammenlægningen vil gå ud over den praksisnære forskning:

– For os at se er det meget vigtigt, at de socialpædagogiske indsatser kommer til at hvile på et fundament af viden, og at den viden kan bruges i praksis. Så jeg håber på, at fusionen medfører en styrket praksisorienteret forskning, som understøtter det sociale investeringsprogram, der netop er afsat 250 mio. kr. til.


Bliv medlem