Gå til indhold

Familiepleje

Familieplejere skal rustes bedre

For mig er det ganske klart, hvad vi i Socialpædagogerne ønsker for familieplejerne ud over en overenskomstdækning og bedre honoreringsmodeller: Vi ønsker, at I i endnu højere grad rustes fagligt til den meget vigtige og krævende opgave, I udfører for samfundet.

1. december 2016

Artikel

Forfattere: Verne Pedersen og forbundsnæstformand

I dette nyhedsbrev kan du læse om Ankestyrelsens nyeste anbringelsesstatistik, der fortæller, at 85 procent af anbringelserne (blandt andet) begrundes med forhold hos barnet selv. Fx autisme, misbrug, skoleproblemer, selvskade, udadreagerende adfærd eller social isolation. Ofte er anbringelsen også begrundet med forhold i familien, fx forældrenes misbrug eller sindslidelse, men det er altså kun i 15 procent af tilfældene, at ingen udslagsgivende faktorer for anbringelsen ligger hos barnet selv.

Samtidig fortæller statistikken også, at 62 procent af de anbragte børn, er anbragt i en plejefamilie. Der er altså rigtig mange af jer familieplejere, der drager ansvar for børn med alvorlige vanskeligheder. Og det bliver ikke altid anerkendt i den offentlige debat, hvor det nogle gange kan lyde som om, jeres arbejde bare handler om at tænde ovnen ved rette temperatur, når bollerne skal bages.

Socialpædagogerne arbejder for en faglig opkvalificering af jer familieplejere. Ikke fordi I ikke er dygtige i dag, men fordi jeres opgave er så vigtig og så krævende.

Fx mener vi, at den obligatoriske grunduddannelse skal sættes op fra fire til seks dage og at I skal sikres bedre muligheder for supervision og sparring. Vi lægger også vægt på, at der skal gives endnu mere støtte til de familieplejere, der er godkendt til børn med høj belastningsgrad.

Så når rådhusklokkerne om lidt slår, går vi ind i et nyt år, hvor der skal sættes fokus på den uvurderlige opgave, der udføres af familieplejere. Og på at opgaven kræver, at I får den fornødne opbakning og faglige støtte.

God jul og godt nytår!

Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne

Bliv medlem