Gå til indhold

Evaluering

Gruppebehandling hjælper børn

Særligt børn, der er meget belastet efter seksuelle overgreb, har glæde af gruppebehandling, viser tre projekter

16. december 2016

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det har handlet om at ændre oplevelsen af stigmatisering, dæmme op for følelser af skam og skyld, om at stoppe udviklingen af et negativt selvbillede og dermed forebygge senfølger, når tre kommuner – Hjørring, København og Aarhus – som et forsøg har tilbudt gruppebehandling til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Resultaterne har været overvejende positive, og nu har Socialstyrelsen udgivet en implementeringsguide, der kan bruges af aktører, der selv tænker på at lave lignende gruppeforløb, eller som fx arbejder med tilsvarende grupper af børn og unge, der har krænkelser som en del af deres ‘bagage’. Guiden peger ikke på nogen bestemt metode, men handler om de erfaringer, der er gjort med gruppebehandling som indsatstype. Det drejer sig fx om sammensætningen af grupperne og om fordele og ulemper ved de forskellige måder, man kan gennemføre behandlingen på.

Effektmålinger i de tre projekter viser, at de fleste deltagere i gruppebehandlingen oplever en positiv udvikling. Og det gælder især for de deltagere, der fra start er mest belastede. Her holder den positive effekt sig to år efter behandlingen.

Omvendt oplever nogle af de mere velfungerende at få det dårligere, og det forklares bl.a. med negativ spejling – dvs. at de velfungerende kan spejle sig i de deltagere, der har det værre end dem selv.

Evalueringen lægger vægt, at der ikke kan peges på den eller de metoder, der bevisligt er de mest virksomme, men derimod på de elementer, som behandlere og deltagere har oplevet som de mest effektfulde.


Bliv medlem