Gå til indhold

Familiepleje

Ankestyrelsen: Kommunen må ikke være partsrepræsentant

En kommune må ikke være partsrepræsentant for en plejefamilie i en sag hos socialtilsynet. Kommunen vil nemlig være i risiko for at være inhabil, når den samtidig har ansvaret for at føre tilsyn med de børn, der er anbragt hos plejefamilien. Det fastslår Ankestyrelsen i en ny principafgørelse.

1. december 2016

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Den konkrete sag handler om en kommune, der ville anbringe et søskendepar hos en plejefamilie. Da plejefamilien ikke var godkendt til to ekstra børn, søgte de socialtilsynet om at dispensere fra godkendelsen for at give rum til det ekstra barn. Det afslog socialtilsynet, og derpå klagede kommunen på familieplejerens vegne over socialtilsynets afslag.

Men ved at klage på plejefamiliens vegne, agerer kommunen som part i sagen og det går ikke. Ankestyrelsen fastslår, at kommunen ikke kan repræsentere familieplejeren i sagen. Heller ikke selv om kommunen har indhentet fuldmagt hos plejefamilien. Begrundelsen er, at kommunen i så fald risikerer at blive myndighedsinhabil, da den jo samtidig har tilsynspligten med de børn, kommunen anbringer i pleje. Ankestyrelsen skriver i afgørelsen til plejefamilien:

”Vi lægger vægt på, at det er kommunen, der ville skulle føre det personrettede tilsyn med det søskendepar, som de ville anbringe hos jer. Kommunen vil således have en myndighedsrolle i forhold til jer i forbindelse med den efterfølgende anbringelse af søskendeparret og det personrettede tilsyn med dem.”

Kommunen anser sig ikke selv som partsrepræsentant, men Ankestyrelsen finder, at kommunen har ageret som part i sagen, da kommunen både har udfærdiget ansøgningen om udvidelsen og klagen over afgørelsen og indhentet fuldmagt fra plejefamilien.

Ankestyrelsen henviser i den forbindelse til Folketingets Ombudsmands udtalelse om, ”at hvis en myndighed på samme måde som en sædvanlig partsrepræsentant yder en part rådgivning i en konkret sag, og denne sag senere skal behandles og afgøres af samme myndighed, må myndigheden efter omstændighederne anses for inhabil.

Hvis du som familieplejer vil klage over afgørelser fra socialtilsynet kan din kreds hjælpe. Du kan også spørge kredsen til råds omkring procedure i forhold til godkendelse og ansøgning om godkendelse.

Bliv medlem