Gå til indhold

Strategi

De skal vide, hvad vi har at byde på

Næste skridt i Socialpædagogernes politiske strategi, ‘Socialpædagogerne i fremtiden’, skal føre til mere dialog med beslutningstagerne, udfolde strategien på arbejdspladserne og søge ind på nye jobområder – kongressen lagde kursen for de kommende år

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Malene Kløve Dreyer og Jens Nielsen

Igennem de seneste kongresperioder har Socialpædagogerne diskuteret faglighed på kryds og tværs i organisationen. Mange medlemmer er blevet inddraget i diskussionen og er efterhånden blevet ganske klare på, hvad den socialpædagogiske faglighed er og kan. Nu er det tid til at vende blikket udad og overbevise politikere og forvaltningschefer i kommuner og regioner om fordelene ved faggruppen.

Det var en central pointe, da næstformand Verne Pedersen introducerede det videre arbejde med Socialpædagogernes politiske strategi, ‘Socialpædagogerne i fremtiden’, i form af et beslutningspapir, som lægger kursen for de kommende års arbejde. ‘Synlig og proaktiv’, lyder overskriften på papiret, der – ud over dialogen med beslutningstagerne – også sætter fokus på, hvordan strategien kommer ud at virke på arbejdspladserne, og på hvordan socialpædagoger kommer ind på nye jobområder.

– Nu, kære venner, er tiden inde til at rette blikket direkte mod dem, der bestemmer rundt om i landet, og sørge for, at de lærer os at kende. Vi skal ud over rampen. Vi skal blande os dér, hvor man får indflydelse. Vi skal sørge for, at beslutningstagerne – politikere, forvaltningschefer – forstår, hvad vi har at byde på, sagde Verne Pedersen.

– Det er klart, at vi som interesseorganisation over for kommunen eller regionen som myndighed kan have forskellige interesser. Men der er også paralleller, hvor interesserne flugter, og hvor vi i fællesskab kan søge løsninger, som begge parter har interesse i. Det gælder om at finde de paralleller: Hvordan bliver vi en del af løsningen i socialudvalgets eller i forvaltningschefens øjne, lød spørgsmålet fra Verne Pedersen.

Skab kontakter

Hun understregede, at det er på alle niveauer i organisationen, at der skal arbejdes på at gøre den politiske indflydelse gældende og den socialpædagogiske dagsorden kendt – hvordan både de lokale kredse, det centrale forbundssekretariat og det enkelte medlem kan gøre en forskel og få bragt de socialpædagogiske visioner ud at leve.

Hun nævnte bl.a. et eksempel, hvor en tillidsrepræsentant havde gjort sin indflydelse gældende ved at trække på sit gode politiske netværk i psykiatri- og handicapafdelingen i kommunen. Det har udviklet sig til et samarbejde, hvor kommunen har taget Socialpædagogernes redskaber til at udvikle fagligheden til sig på hele kommunens handicapområde.

– Det handler om at skabe kontakter ind i det politiske niveau. Det kan være, at man er medlem af et parti eller en interesseorganisation. Måske deltager man i en baggrundsgruppe eller har en eller anden lokalpolitisk tilknytning. Den kan man selvfølgelig bruge, sagde Verne Pedersen.

Faglighed i nye arenaer

En anden central målsætning i det kommende strategiske arbejde er, at Socialpædagogerne skal udvide feltet fra de traditionelle områder, hvor socialpædagoger er ansat i dag, og opdyrke nye jobområder.

Verne Pedersen præsenterede i sin tale eksempler på socialpædagoger, der sætter deres faglighed i spil i nye sammenhænge. I en kort film fik de kongresdelegerede et lille indblik i tre socialpædagogers lidt anderledes arbejde.

– Et af vores erklærede mål er at opdyrke nye jobarenaer for socialpædagoger. Her er vi jo også i fuld gang. En rigtig vigtig ting, når vi taler nye jobområder, er, at vi skal stå ved, at vores faglighed er noget særligt. Jeg møder nogle gange den holdning hos medlemmer, at det ikke spiller nogen rolle, hvilken faglig baggrund man har – om man er sosu eller socialrådgiver eller socialpædagog. Men det er altså en misforståelse, som vi skal gå op imod. For der er forskel. Det er ikke lige meget. Man skal vide, hvem man er professionelt og hvad man kan, sagde hun.

– Det betyder ikke, at vi ikke respekterer de andre fagligheder. Men som socialpædagoger har vi vores egen faglighed. Så når vi arbejder sammen på tværs af faggrupper – sosu’er, sygeplejesker, socialpædagoger – så kompletterer vi hinanden. Det er en vigtig pointe, når vi er ude i det ærinde at markere vores fag, at vi ikke udvisker forskellene mellem faglighederne, understregede Verne Pedersen.

Fastholder indsatsen

I debatten om beslutningspapiret var der især bekymring for, at det traditionelle fagforeningsarbejde – med at sikre løn og ansættelsesvilkår for medlemmerne – ville blive ‘usynligt’. Flere ændringsforslag gik eksplicit på at få nævnt den indsats i papiret, så det blev tydeliggjort, at de nye fokusområder ikke udgrænser den faste indsats.

På vegne af kongresudvalget forsikrede forbundets næstformand om, at indsatsen for løn og ansættelsesvilkår vil fortsætte og fylde som vanligt i forbundets samlede indsats. Men bekymringen blev imødegået med vedtagelsen af en formulering, der slår fast, at de to indsatser foregår parallelt.

Desuden blev det præciseret, at målet på arbejdsmiljøområdet er at ruste arbejdspladserne bedre til indsatsen i kobling med arbejdet med fagligheden og til at tydeliggøre den samlede indsats over for beslutningstagerne – og få deres anerkendelse af det.

Herefter blev beslutningspapiret enstemmigt vedtaget:

– Nu skal vi ud og tage livtag med beslutningstagerne og prøve kræfter med nye jobområder. Og jeg er sikker på, at der kommer nogle gode resultater ud af det, sagde Verne Pedersen.


Læs beslutningspapiret på www.sl.dk/synligogproaktiv og se videoen om tre nye jobområder her: www.sl.dk/nyejobområder


Bliv medlem