Gå til indhold

Socialpolitik

Frikommuner skal eksperimentere

Social- og indenrigsministeriet har udvalgt 44 kommuner, der nu kan ansøge om nye måder at løse opgaver på. Idékataloget handler bl.a. om alarmer på udadreagerende borgere og tilkøb af ferie med ledsager

4. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Kunne det være en idé at sætte en alarm på en udadreagerende beboer i et botilbud, så personalet får besked, når han går ud blandt de andre beboere? Vil det være en fordel, hvis borgere med handicap får lov til at tilkøbe en ekstra ferie med ledsagelse? Kan vi give udsatte børn bedre muligheder ved at arbejde med metoder og indsatser, som den eksisterende lovgivning i udgangspunktet forhindrer?

Sådan lyder tre eksempler på ideer, der bliver foreslået af nogle af de i alt 44 kommuner, der netop er blevet udvalgt som frikommuner – det vil sige kommuner, der hen over de næste fire år kan søge om dispensation fra regler og love, der ellers gælder for den offentlige opgaveløsning.

De 44 kommuner er samlet i otte netværk, hvoraf de to skal arbejde med temaer inden for socialområdet, nemlig: ‘Børn som vores vigtigste ressource’ og ‘Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde’. Nogle af de andre netværk kan også få betydning for det socialpædagogiske arbejde, fx netværket om ‘frivillighed og samskabelse’, der bl.a. har ideer om at kigge nærmere på mulighederne for frivilligt arbejde i den offentlige sektor.

Pas på retssikkerheden

I første omgang har regeringen udvalgt kommunerne og de overordnede temaer, der skal arbejdes med – og inden 1. december skal kommunerne så indsende ansøgninger om konkrete forsøg, der kræver dispensation fra lovgivningen.

Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne er positiv overfor frikommunetanken, men maner samtidig til besindelse:

– Nytænkning og eksperimenter er altid velkomne, men det må ikke ske på bekostning af borgernes retssikkerhed. Hvis vi tager eksemplet med ledsagelse på ferie, kan det for så vidt være fint at eksperimentere med mulighederne for tilkøb. Men det må på ingen måde betyde, at dem, der ikke tilkøber, så ikke får den ledsagelse, de har ret til. Eller at nogen skal betale for noget, de burde være berettigede til at få gratis.


Bliv medlem