Gå til indhold

Sessioner

Tillid er afgørende

Socialpædagogisk arbejde med uledsagede flygtningebørn var emnet for en af kongressens sessioner

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Malene Dreyer

Oplægsholder Mette Blauenfeldt fra Dansk Flygtningehjælp gav et billede af, hvilken situation flygtninge befinder sig i, når de kommer til Danmark:

– Alle flygtninge er rystede over den omvæltning, deres liv har taget. Som flygtning har man mistet kontrollen over sin hverdag og sit liv. Nogle er så påvirkede, at det påvirker indlæring og motivation. Opgaven er at forebygge, at de bliver traumatiserede. Modtagelsen i Danmark og de rammer og vilkår, vi sætter for deres liv i eksil, er afgørende for deres mulighed for at komme sig.

Martin Esbjerg og Fahreta Kadic fra Ungeintegration Hedensted holdt oplæg om deres arbejde som socialpædagoger med flygtningebørn og -unge. Spurgt til, hvad der er det vigtigste at være opmærksom på, når man arbejder med flygtningebørn og -unge, svarer Martin Esbjerg:

– For drengenes vedkommende er det at skabe tillid. Vi skal opbygge relationer. Det gør vi bl.a. via pædagogisk idræt. Vi leger os ind i et tillidsfuldt fællesskab.

Fahreta Kadic arbejder med flygtningepiger. I hendes optik er respekt afgørende:

– Det vigtigste er at have respekt for vores piger. Respekt for de mennesker, de er, og for deres historie. Man skal have en forforståelse for, hvor de kommer fra, og hvad de har været igennem. Når vi får pigerne ind, bruger vi rigtig, rigtig meget tid på vores relationsarbejde med den enkelte pige, og på at finde ud af, hvem hun er og opbygge tillid.
Bliv medlem