Gå til indhold

Sessioner

Kreativ udviklingsproces

Under en munter session med masser af grin blev der fundet på nye måder at tale om, hvordan man sikrer voksenhandicapområdet synlighed og anerkendelse

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Malene Dreyer

Voksenhandicapområdet er ikke et område, der har meget bevågenhed. Derfor er det vigtigt at gøre lidt ekstra for at bringe området frem i lyset, sikre anerkendelse af den faglighed, der udspiller sig og synliggøre, at det er et vigtigt velfærdsområde. Sådan lød baggrunden for kongres-sessionen om området.

Oplægsholderen Lars AP fra bureauet Redhair stod for at lede deltagerne igennem en anderledes workshop, hvor der skulle tænkes i helt nye baner. Han kalder sig kreativ strateg og hjælper bl.a. organisationer med at få ideer og finde arbejdsglæden frem. En kreativ ideudviklingsproces, der sætter nye og anderledes ord på voksenhandicapområdet.

Og man må sige, at han var kommet til de rette, for de kongresdelegerede, der havde valgt at deltage i denne session, var fuldstændig klar til at lege. Både de sjove, de vanvittige og de helt politisk ukorrekte ideer fik frit spillerum. Bl.a. i disciplinen random word:

 – Metoden vrider hjernen til at komme på noget kreativt: Find et konkret navneord, gerne sammensat, i en tilfældig avis, og så skal I forcere en association mellem ordet og opgaven: Nye måder vi kan påvirke politikerne til at prioritere handicapområdet, instruerede Lars AP.

Ud at køre med de skøre

Det blev bl.a. til disse fire ord med dertil hørende ideer:

Landsholdet: Inviter alle kommunens politikere til landsholdskamp sammen med borgerne.

Frihed: En politiker flytter ind i et bofællesskab i et døgn og oplever livet som udviklingshæmmet indefra.

Togpendler: Ud at køre med de skøre.

Pengetank: Der er penge nok i vores samfund – vi er trætte af at høre på, at vi skal spare, det er et spørgsmål om prioritering.

Deltagerne fik stor ros for deres engagement og kreativitet, men nu er det jo også socialpædagoger, det handler om. Som afslutningsreplikken fra en af deltagerne lød: Omstillingsparathed er et keyword i vores fag.
Bliv medlem