Gå til indhold

Sessioner

Kend din besøgelsestid

Skal man opnå indflydelse og påvirke lokalpolitikken, handler det om meget mere end relationer til politikerne. Det handler om at vælge de rigtige redskaber – og om at kende sin besøgelsestid

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det kunne lyde nærliggende, når nu det handler om lokale forhold – at bruge sine personlige relationer til hende moren til datterens klassekammerat, der sidder i byrådet. Eller borgmesteren, som man kender ude fra håndboldklubben. Men man risikerer at bruge sine kræfter forkert og faktisk forspilde sine chancer.

Sådan lød det advarende fra Christian Lildholdt Jensen fra kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, der var oplægsholder på en af sessionerne på kongressen.

Sessionen startede lige oven på vedtagelsen af det beslutningspapir, der danner grundlaget for de kommende to års indsats, og som bl.a. handler om at komme i tættere dialog med beslutningstagerne. Så hvordan gør man det – når det ikke kan klares ved bare at pleje sine relationer? Jo, der er heldigvis tale om et håndværk, der kan læres – og en masse redskaber, der kan bringes i anvendelse, sagde Christian Lildholdt Jensen.

Han tog derefter tilhørerne med på speed dating med det kommunalpolitiske system, hvor det handler om at vælge sine redskaber, lave sine analyser, finde sine allierede, veje sine ord – og ikke mindst om at kende sin besøgelsestid. 

En første erkendelse, der skal gøres, er, at der er store lokale forskelle fra kommune til kommune, hvilket også fremgik af udsagn fra deltagerne. Men så er der alle de fælles beslutningsgange og processer, hvor de ovennævnte redskaber skal bringes i spil.

Lobbyloven

Der er, sagde Christian Lildholdt Jensen, fx tre oplagte steder at sætte ind, hvis man vil påvirke beslutningsprocessen: Selvfølgelig kan man være ophavsmand til det forslag, der kan bringes i spil. Men ofte er det mellem fremsættelsen af forslaget i byrådet og behandlingen i fagudvalget, at man har mulighed for at påvirke processen. Og der går typisk kun fem dage – så der gælder det om at slå til, sagde Christian Lildholdt Jensen. Og så er der også et vindue efter vedtagelsen, for når et forslag skal realiseres ude i en kommune, kan meget ske, tilføjede han.

Som grundlæggende ‘lobbylov’ gælder det, fortsatte han, at der tidligt i en beslutningsproces er få deltagere men meget at beslutte, mens der sent i processen er mange deltagere men lidt tilbage, der skal besluttes.

Så det handler om at lægge en plan, og udover at ramme de rigtige tidspunkter også at sigte på de personer og alliancer, der kan fremme ens synspunkter – og om at placere sig selv i den rolle, hvorfra man bedst kan agere: Som fx eksperten, der kan komme med løsninger på konkrete problemer.

I en afsluttende øvelse skulle deltagerne selv prøve at skitsere et forløb, der kunne minde om en kommunal beslutningsproces.

Her lød det bl.a., at man ikke skal overse MED-systemet, som en mulighed for at lave alliancer med andre faggrupper – og ved dermed at være en større gruppe få lettere adgang til de lokale politikere.
Bliv medlem