Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Store forskelle på uddannelsessteder

De pædagogstuderendes timetal og karakterniveau er vidt forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Det viser ny rapport fra Rigsrevisionen

4. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

En pædagoguddannelse er tilsyneladende ikke bare en pædagoguddannelse. Ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er store forskelle på, hvor mange timer de studerende tilbydes på de forskellige uddannelsessteder i Danmark – ligesom der er forskelle i karakterniveauet ved den afsluttende eksamen.

– Når du tager en pædagoguddannelse, bør der være den samme høje kvalitet og faglighed, hvad enten du læser i Nordjylland eller på Sydsjælland, så den uensartethed bekymrer mig, siger Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne.

Rigsrevisionen har bl.a. kigget på karaktergennemsnittet ved den afsluttende bachelor-eksamen, og når tallene renses for ‘socioøkonomiske forskelle’, bliver der givet flere gode karakterer på nogle uddannelsessteder end på andre – noget Rigsrevisionen tolker som et mål for, hvor god kvaliteten af uddannelsen har været.

Lær af de bedste

Størst er forskellen mellem pædagoguddannelsen i Randers og pædagoguddannelsen i Kolding. Hvis man renser for socioøkonomiske forskelle svarer det til, at 51 pct. af de pædagogstuderende i Randers fik syv eller derover mod 71 pct. af de studerende i Kolding. Rigsrevisionen giver dog ingen forklaring på forskellene, men opfordrer til, at pædagoguddannelserne undersøger det nærmere og prøver at lære af de bedste.

Marie Sonne advarer mod at drage for hurtige konklusioner:

– Der kan være mange grunde til forskelle i karaktergennemsnit, men så store forskelle bør da bestemt vække nysgerrighed: Hvad gør forskellen?

Hun påpeger endvidere, at undersøgelsen bygger på de studerende, der har skrevet bachelor på den gamle uddannelse.

– Og det bliver da meget spændende at se, hvordan det kommer til at gå, når de første studerende på den nye uddannelse bliver færdige til januar.

Forskellige timetal

Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at der er store forskelle i timetallet. Her er forskellen størst mellem pædagoguddannelserne i Grenå og Aabenraa. I Grenå fik de pædagogstuderende i skoleåret 2015/2016 i alt 847 timer mod 1.405 i Aabenraa. De sønderjyske studerende fik altså mere end halvanden gang så mange timer.

Statistisk finder Rigsrevisionen dog ingen sammenhæng mellem timetal og karaktergennemsnit, og efterfølgende har spørgsmålet om timer, da også være til debat.

Undervisningsformer

I et debatindlæg i Politiken skriver formanden for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen:

– De studerendes hverdag består af en blanding af klassisk undervisning, opgaveløsning og læsning, studiepræsentationer med feedback fra underviser og vekselvirkning med den obligatoriske praktik. Kontakten mellem studerende og undervisere er altid fundamentet, men ikke et kvalitetsmål i sig selv. De studerendes egen indsats uden for klasselokalet betyder meget for det samlede læringsudbytte, og netop den planlagte sammenhæng mellem forskellige læringsformer bidrager til kvalitet i undervisningen.

Han påpeger, at man ikke nødvendigvis hæver kvaliteten ved at give flere timer.

– Får den studerende samme læring ud af en times undervisning på et hold med 20 studerende som ved en forelæsning for 200 studerende? Timetallet udstiller (…) de institutioner, som prioriterer at hjælpe mindre grupper studerende med at gå i dybden med stoffet og takle særligt vanskelige faglige udfordringer, da indsatsen vil vise sig samlet set at give færre undervisningstimer.

Rigsrevisionens undersøgelse omhandler også andre uddannelser.Bliv medlem