Gå til indhold

Kommentar

Yderligere dagpengeforringelser i 2025-plan

Det er ganske uhørt, at regeringen i sin 2025-plan nu lægger op til at forringe dagpengesystemet yderligere

4. november 2016

Artikel

Forfattere: Af Kaj Skov Frederiksen og forbundskasserer

Vi har et godt dagpengesystem i Danmark. Det fungerer som et sikkerhedsnet under dem af os, som i kortere eller længere perioder bliver ramt af arbejdsløshed. Fordi så mange danskere er medlemmer af a-kasser, har vi et stærkt, trygt og fleksibelt arbejdsmarked i Danmark til glæde for hele samfundet.

Den brede dagpengeaftale fra oktober sidste år løste nogle problemer i dagpengesystemet. Men aftalen var generelt en pose blandede bolsjer. Socialpædagogerne var særligt utilfredse med, at reformen forringede dimittendernes dagpenge. Pædagoguddannelsen er landets største, og derfor rammer forringelserne rigtig mange af vores medlemmer eller fremtidige medlemmer.

Men politikerne fik dog med den brede aftale skabt ro om dagpengesystemet i mange år frem. Det var i hvert fald, hvad vi fik at vide. Det er derfor ganske uhørt, at regeringen i sin 2025-plan nu lægger op til at forringe dagpengesystemet yderligere, bl.a. ved endnu en gang at forringe dimittenders dagpenge. Det er uacceptabelt af flere grunde.

Dagpengeaftalen fra oktober 2015 betød bl.a., at dimittendernes dagpenge skæres med næsten 13 pct. for studerende, der ikke har børn. Nu varsler regeringen, at de unge også skal undvære dagpengene den første måned efter studierne. Konsekvensen vil være, at færre unge ser det som en god idé at forsikre sig ved at melde sig ind i en a-kasse.

Denne form for forringelse er farlig, da den i længden vil udhule opbakningen til dagpengesystemet fra de stærke grupper, som Socialpædagogernes medlemmer, der pga. generel lav ledighedsrisiko og solide indkomster er med til at holde systemet kørende. Det danske dagpengesystem er afhængigt af, at nye grupper kan se en idé i at være medlem af en a-kasse.

Når regeringen gentagne gange fører kniven og skærer ned på ydelserne til de unge, vil mange unge finde tilbuddet uattraktivt og vælge ikke at forsikre sig. På den lange bane vil tabet af denne fødekilde true dagpengesystemets eksistens.

Derudover skærer regeringen 250 mio. kr. på dagpengesystemet over de næste fire år ved at skrue på det såkaldte statsbidrag. Lige meget hvor hårdt a-kasserne arbejder for at holde medlemmerne skadesfri, kommer denne nedskæring på dagpengesystemet sandsynligvis til at betyde, at a-kassekontingenterne kommer til at stige de næste år.

De forringelser, der ligger i regeringens 2025-plan, er ikke retfærdige overfor a-kassemedlemmerne. Hvorfor pille ved dagpengesystemet så kort tid efter, at man med hiv og sving blev enige om en bred dagpengeaftale? Og set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det direkte uklogt at gøre det sværere for danskerne at sikre tryghed for dem selv og deres familie i det tilfælde, at de mister sit job.


Bliv medlem