Gå til indhold

Arbejdspladsbesøg

Høj faglighed og arbejdsglæde går hånd i hånd i Skovbjergparken

Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, er begejstret for arbejdet på Skovbjergparken i Ikast, der er et bosted og aktivitetstilbud til mennesker med Autisme Spektrum Tilstande

3. november 2016

Artikel

Forfatter: Runa Adriane Larsen

Farvestrålende fisk svømmede rundt på skærmen, da formand for Socialpædagogerne, Benny Andersen, besøgte sundhedsrummet på bo- og aktivitetstilbuddet Skovbjergparken. Det knitrede fra en strålende lampe, og der var gjort klar til, at man kunne få et fodbad i massagestolen.

I slutningen af oktober var Benny Andersen på arbejdspladsbesøg sammen med kredsformand Peter Sandkvist.

- Skovbjerg er et godt sted at besøge, fordi det er et eksempel på, at godt arbejdsmiljø og høj faglighed går hånd i hånd, siger Benny Andersen.

Vedvarende støttebehov

Skovbjergparken består af et aktivitetscenter og boenhederne Birkebo, Egely, Fyrretoppen og Pilegården. Det er et bo- og aktivitetstilbud til mennesker med Autisme Spektrum Tilstande (ASt), som har vedvarende behov for specialpædagogisk støtte i alle livets gøremål.

Personalet på Skovbjergparken arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor man under hensyntagen til funktionsniveau forsøger at give brugerne størst mulig indflydelse på eget liv og dagligdag. Derudover har man valgt at føre en "ikke konfronterende struktureret pædagogik". Det betyder, at man forsøger at tilpasse kravene til brugerne, således de ikke presses ud i uhåndterbare situationer.

Færre magtanvendelser

Forbedrede fysiske rammer og personalets tilgang til borgerne har gjort, at man over en årrække har nedbragt antallet af magtanvendelser fra 20-25 i gennemsnit til nu at ligge på 0-3 årligt.

- Jeg var meget imponeret, da jeg hørte om resultaterne med at nedbringe antallet af magtanvendelser. Det viser hvor langt, man kan komme med de rigtige redskaber, siger Benny Andersen.

På boafdelingerne fastansættes primært personer med en pædagoguddannelse, og i 2010 og 2011 har personalet gennemført uddannelsesforløb i neuropædagogik og det socialpædagogiske system KRAP, som står for kognitiv, ressourcefokuserende og anerkendende pædagogik.

Bliv medlem