Gå til indhold

Gæstetaler

I ser potentialet i mennesker

Som faggruppe er I en tydelig stemme i debatten, og I er med til at tegne fremtidens socialpolitik, lød det fra socialminister Karen Ellemann til kongressen

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Iben Konradi Nielsen

Da socialminister Karen Ellemann (V) gik på scenen på Socialpædagogernes kongres i Nyborg var det med en tak til alle socialpædagoger på botilbud, opholdssteder, døgninstitutioner, i plejefamilier og alle andre steder, hvor de dagligt gør en uvurderlig forskel for udsatte børn, unge og voksne.

– At forbedre livssituationen for det anbragte barn, at få en borger ud af sit misbrug eller få ressourcerne i spil hos et menneske med et svært handicap. At se potentialer i mennesker, det er det, I kan – og det, vi som samfund skal blive bedre til, sagde Karen Ellemann.

Ministerens besøg kommer i kølvandet af et bredt forlig om satspuljen, der bl.a. indeholder en kvart mia. kr. til en social investeringsfond. Midler, der skal sikre systematisk viden om det, der virker, og udbrede de metoder, der har dokumenteret effekt. Og det skal ske i samarbejde med dem, der er tæt på borgerne.

Viden med afsæt i hverdagen

– Vi skal ikke bare blindt udbrede amerikanske bogstavprogrammer i en naiv tro på, at det også virker i Horsens. Vi skal i højere grad tage afsæt i det gode socialpædagogiske arbejde, I udfører, og i den gode kommunale praksis, sagde ministeren, der forstår en skepsis for, om relationsarbejde kan og skal måles.

– Jeg anerkender, at vi ikke kan dokumentere alt. Men det er min påstand, at langt de fleste indsatser, der virker, kan beskrives, og når de kan beskrives, kan de også udbredes, sagde hun.

Satspuljeforliget indeholdt også en længe ventet revision af servicelovens voksenbestemmelser med vigtige regelforenklinger, afbureaukratisering og fokus på en helhedsorienteret indsats. Aftalen giver også mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, fx på en ferie. Og det har ifølge ministeren affødt en politisk bekymring: For affolker vi nu institutionerne? Hvad med dem, der ikke har økonomisk mulighed? Reglerne skal dog ikke være en glidebane:

– Vi skal følge det tæt, og jeg håber, at I vil gøre opmærksom på, hvis det håndteres på en uheldig måde i kommunerne, sagde ministeren, og opfordrede til, at man på anbringelsesområdet i højere grad differentierer tilbud, så børn med helt særlige behov kan anbringes på en døgninstitution, mens andre i en plejefamilie kan få den tryghed og stabilitet, de har brug for. Hun opfordrede derfor til indsatser, der kombinerer plejefamilier med ambulant professionel behandling på specialiserede institutioner.

– Det giver forandrede roller til socialpædagoger, men stiller bestemt ikke færre krav til jeres faglige kompetencer, sagde ministeren, før hun sluttede med en opfordring til at fortsætte det gode samarbejde, trods uenighed om fx kontanthjælpsloft og forebyggelse af vold.

– Jeg oplever, at I som faggruppe er en tydelig stemme i debatten. I er med til at tegne fremtidens socialpolitik og kommer med relevante, faglige indspark, som vi alle kan blive klogere af, sagde hun.
Bliv medlem