Gå til indhold

Forskning

Er jeres praksis på rette spor?

Nu får du og dine kolleger et redskab til at vurdere, om I kan regne med, at jeres daglige arbejde gør en positiv forskel. SFI har udviklet et nyt værktøj, der skal måle, om sociale indsatser kan forventes at virke

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Har vi sat klare mål for brugernes udvikling og velfærd, og følger vi op på, om vi når målene? Bygger vores arbejde på en veldefineret teori? Tager vi højde for brugernes eget perspektiv? Og understøtter vores praksis en fælles, professionel faglig refleksion?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, man som leder eller personalegruppe kan forholde sig til, hvis man vil bruge et nyt værktøj fra SFI om ‘Lovende praksis’.

Med lovende praksis menes en praksis, der sandsynligvis har en god effekt – også selvom man ikke kan være helt sikker.

Eller som formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov (S) siger:

– I kommunerne har vi efterspurgt en erkendelse af, at man kan være i besiddelse af værdifuld viden, også selvom der ikke kan påhæftes ‘evidensbaseret’. Det er vi kommet et stort skridt nærmere med dette nye værktøj. Med det i hånden kan vi forhåbentlig på tværs af faggrupper og organisationer skabe en fælles forståelse og et fælles sprog om de tiltag, vi iværksætter.

Med det nye værktøj har SFI indkredset 11 punkter, der alle peger i retning af, at en social indsats har effekt. Punkterne præsenteres i en læse-let-udgave, hvor man for hvert punkt kan reflektere over, om man selv er på rette spor.

Faglig refleksion

Et af punkterne drejer sig fx om faglig refleksion, og her lyder underspørgsmålene:

  1. Indgår det i praksis, at man systematisk reflekterer over faglige aktiviteter og handlinger?
  2. Får medarbejderne supervision eller anden faglig sparring omkring praksis?
  3. Har medarbejderne adgang til nyeste fagviden (fx  fagblade eller nyhedsbreve vedrørende ny viden) med relevans for praksis?
  4. Anvender medarbejderne den nyeste fagviden i udøvelsen af praksis?

Socialpædagogerne har været inddraget i arbejdet med at udvikle det nye redskab, og formand Benny Andersen er begejstret:

– Jeg er helt sikker på, at socialpædagoger i den sociale indsats vil kunne bruge ‘Lovende praksis’ til at spejle deres indsats, men også overveje og tage en drøftelse af, hvordan den bliver mere lovende.

SFI har fundet frem til de 11 punkter ved hjælp af en omfattende gennemgang af forskning og en række interviews med bl.a. eksperter og kommunale chefer.


Læs mere om projektet via www.kortlink.dk/nskn


Bliv medlem