Gå til indhold

Før kongressen

Og hvad skal de så tale om?

Forbundets kongres er tæt pakket med ord og beslutninger om både den forgangne kongresperiode og – ikke mindst – det fremtidige arbejde. Her er et hurtigt vue over programmet

4. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Når åbningsfestivitassen er slut, og dirigenterne har indtaget deres pladser på scenen i den store sal på Nyborg Strand den 15. november, begynder to en halv dags politiske taler og forhandlinger. Her vil de lige knap 200 delegerede i salen, på faglige sessioner og i kredsenes delegationer, vende og dreje både den forgangne kongresperiode og dens resultater og sætte ord på den kurs, som skal være Socialpædagogernes i de kommende to år.

Sådan en kongres er særdeles grundigt forberedt, og forbundets hovedbestyrelse har gennem mange måneder arbejdet sig ind på det program, der nu ligger fra tirsdag til torsdag, hvor det hele slutter med valgene til forretningsudvalget, forbundets daglige politiske ledelse.

Traditionen tro krydres dagene med gæstetalere – i år er det formanden for KL’s social- og sundhedsudvalg, Thomas Adelskov (S), LO-formand Lizette Risgaard og social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), der lægger vejen forbi. Og undervejs bliver der også uddelt priser: Solidaritetsprisen, som gives til et socialt projekt i et af de lande, hvor forbundet er involveret i internationalt solidaritetsarbejde, og så Socialpædagogernes Pris, der går til en eller flere personer, et projekt eller en arbejdsplads, der har ydet en ekstraordinær, forbilledlig og vigtig indsats på det socialpædagogiske område.

Eksamensopgaven

Men i centrum for dagene står selvfølgelig de fag- og socialpolitiske diskussioner af forbundets egne holdninger og handlinger.

Store dele af kongressens første dag går med formandens beretning og debatten om den. Forbundsformand Benny Andersen går først på scenen og leverer den timelange mundtlige redegørelse for aktiviteter, indsatser og handlinger siden kongressen i 2014. Den mundtlige beretning er sammen med den skriftlige beretning den ‘eksamensopgave’, som de delegerede kan bruge til at veje og vurdere den politiske ledelse: Har den gjort det, den skulle og var blevet pålagt af sidste kongres? Har den gjort nok, det rigtige, for lidt eller for meget? Det plejer der at være mange bud på.

Efter formandens tale følger nemlig beretningsdebatten, der over mere end tre timer giver alle delegerede mulighed for at indtage talerstolen og rose, rise og spørge og agitere for sager, der ligger dem selv, kredsen eller deres bagland på arbejdspladsen på sinde. I 2014 var 28 delegerede ved mikrofonen, og det er nok ikke helt galt at regne med noget i samme retning denne gang. Og når talerlisten er udtømt, skal formanden så på talerstolen igen med sin replik – altså med svar på de spørgsmål og den kritik, der er fremkommet i debatten.

Til sidst skal de delegerede stemme om beretningen – om den kan godkendes og vedtages – inden dagens program er slut.       

Hvad med fremtiden?

Fra det bagudskuende går kongressen på andendagen over til at skue fremad. Det vil sige først skal det arbejdsmiljøprojekt, der blev påbegyndt i 2014, afsluttes. Ikke at arbejdsmiljøarbejdet forsvinder, men det konkrete projekt rundes af – for så at blive smeltet tættere sammen med den anden store forbundsstrategi, ‘Socialpædagogerne i fremtiden’, der blev vedtaget på kongressen tilbage i 2012, og som lever i bedste velgående og nu skal justeres og fokuseres yderligere i de kommende to år.

Efter en præsentation af de mange aktiviteter, der har været under fanerne af ‘Socialpædagogerne i fremtiden’, skal de delegerede nemlig tage stilling til et såkaldt beslutningspapir, der sætter ord på, hvad der mere præcist skal arbejdes med i de kommende år.

‘Synlig og proaktiv – i dialog med beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne’ – sådan lyder overskriften på papiret.

Fremover, hedder det, skal der lægges ‘endnu større vægt på den udadvendte del af organisationens arbejde. Det betyder, at der vil være hovedfokus på arbejdet med fx beslutningstagere, arbejdsgivere, brugerorganisationer og andre fagforbund. Derudover vil der også i den kommende kongresperiode blive lagt større vægt på arbejdet med socialpædagogiske arbejdspladser og kendskabet til den socialpædagogiske faglighed’.

Tre overskrifter

Det skal ske, hedder det videre, for at styrke Socialpædagogernes politiske synlighed og indflydelse både på landsplan og lokalt ude i kommunerne, sådan så forbundets bidrag til udviklingen af velfærdssamfundet står helt klart for landets beslutningstagere.

Papiret lægger op til, at der i de kommende to år er tre overordnede indsatsområder i strategiarbejdet:

  • Øget kendskab til faget, så beslutningstagerne og andre aktører i højere grad både kender og anerkender og ikke mindst gør brug af den socialpædagogiske faglighed
  • Nye jobarenaer for socialpædagoger, hvor det både handler om nye opgaver på de eksisterende arbejdspladser og om områder, hvor den socialpædagogiske faglighed oplagt kan kvalificere løsningen af opgaverne
  • Sammenhængen mellem arbejdsmiljø og faglighed skal gøres endnu tydeligere – både over for medlemmerne og overfor de lokale beslutningstagere.

Papiret har allerede inden kongressen været diskuteret i kredsenes delegationer, og også på selve kongressen er der sat tid af til debat i delegationerne, så de ændringsforslag, der er kommet, også kan vendes, inden de delegerede over middag skal stemme om papirets endelige udformning.

 Og så til arbejdet

Og knapt er stemmesedlerne sluppet, før de delegerede fordeler sig i 12 sessioner, der skal ruste dem til at gå i krig med arbejdet. Sessionerne har både fagpolitiske temaer og socialpolitiske og pædagogfaglige emner, og der er i mange af dem lagt op til masser af dialog og udveksling af erfaringer, inden dagens program rundes af ved 18-tiden.

Sidste kongresdag står i forslagenes og valgenes tegn. Her skal der stemmes om de indkomne forslag, der i år udover nogle mere formelle forslag om frikøb og vedtægtsrevisioner bl.a. handler om afstemningsreglerne for personvalg på kongres og kredsgeneralforsamlinger, om fusion med BUPL – og om at gøre udtagelsen af OK-kravene til en del af kongressen.

Og så står den på valg af forretningsudvalg. I skrivende stund – ultimo oktober – er der fire kandidater til de fire poster og altså ikke lagt op til kampvalg. Andre kandidater kan dog nå at melde sig på selve kongressen.

Torsdag kl. 13 lukker den nys valgte formand så ballet, dirigenter takker – formentlig – for god ro og orden – og så starter arbejdet for alvor.


Du kan læse mere om kongressen, se alle dokumenter, præsentationer af sessioner og kandidater på www.sl.dk/kongres2016. Her kan du også følge med live under selve kongressen.
Bliv medlem