Gå til indhold

Før kongressen

Et projekt skabt af medlemmerne

Næsten 800 medlemmer har været involveret i kreds Nordjyllands projekt om faglighed. Det har resulteret i en række redskaber, der skal hjælpe medlemmerne med at sætte ord på den socialpædagogiske faglighed

4. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Malene Skov Jensen

Selvom der løbende har været projekter, som har forsøgt at sætte ord på, hvad socialpædagogernes faglighed består i, er der ifølge Socialpædagogernes Kreds Nordjylland stadig et behov for, at socialpædagoger som faggruppe bliver skarpere til at formulere fagligheden. Derfor var kredsen ikke i tvivl om, at deres del af projektet ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ skulle handle om at blive bedre til at synliggøre og formidle den socialpædagogiske faglighed.

– I de tidligere projekter er fagligheden ofte blevet formuleret fra centralt hold af politikere og eksperter, og det er sjældent, at socialpædagoger på arbejdspladserne er blevet inddraget. Det ville vi ændre på med vores projekt, siger kredsformand Peter Skov Kristensen.

Med udgangspunkt i socialpædagogernes behov for at fortælle om deres faglighed, har kredsen sammen med sine medlemmer udviklet en række redskaber, som skal gøre det nemmere for dem at sætte ord på deres faglighed over for hinanden, kolleger, pårørende, chefer og politikere.

– 700-800 medlemmer har været involveret i projektet og udviklingen af redskaberne, og det er netop er styrken ved vores projekt, mener vi. Det har været meget værdifuldt, at så mange medlemmer har været inddraget, for det betyder, at vi er endt med nogle redskaber, som giver mening ude på arbejdspladserne, og som er anvendelige i den socialpædagogiske dagligdag, siger Peter Skov Kristensen.

Ingen tunge teorier

Det er projektmedarbejder Dorte Lauenborg Nielsen, der har været tovholder på projektet. Hun har bl.a. været ude på de socialpædagogiske arbejdspladser for at undersøge, hvad det er, medlemmerne gerne vil være skarpere til, når de skal beskrive deres indsats.

– Medlemmerne har ikke brug for raketvidenskab og tunge teorier for at synliggøre deres faglighed. De efterspørger helt enkle og konkrete redskaber, som er nemme at bruge i den daglige praksis. Det er derfor også den slags redskaber, som vi har udviklet sammen, siger Dorte Lauenborg Nielsen.

Desuden har Dorte Lauenborg Nielsen interviewet repræsentanter fra det politiske niveau, regionale og kommunale forvaltninger, socialtilsynet og andre professioner om deres syn på det socialpædagogiske arbejdsområde. Tilbagemeldingerne var klare: Socialpædagoger skal kunne synliggøre værdien af deres arbejde, og de skal kunne fortælle engageret om deres arbejdsområde.

På baggrund af de mange input fra medlemmerne på de socialpædagogiske arbejdspladser og fra politikere, forvaltninger mv. har en arbejdsgruppe med 15 socialpædagoger udviklet alt fra brætspil, faglighedslaboratorier, plakatkampagner, hjælp til elevatortaler og enkle hjælpemidler og øvelser, som skal være med til at synliggøre den socialpædagogiske faglighed og værdien af den. Prototyper af redskaberne er løbende blevet testet på arbejdspladserne i kredsen, inden de er blevet færdigudviklet. I alt er der tale om seks-otte redskaber, som hen over efteråret vil blive præsenteret for medlemmerne.

Ord på mellemregningerne

Malene Kirch Nielsen er en af de socialpædagoger, der har været med i arbejdsgruppen. Hun arbejder til dagligt på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Hun er meget begejstret for projektet:

– Det er et af de allervigtigste projekter, der har været, for generelt er vi rigtig dårlige til at fortælle, hvad vi kan, hvad vi bidrager med, og hvad vi er dygtige til. Jeg tror på, at de redskaber, som vi har udviklet i arbejdsgruppen, vil blive brugt på de socialpædagogiske arbejdspladser og vil hjælpe socialpædagogerne til at synliggøre og formidle deres faglighed, siger Malene Kirch Nielsen.

Personligt oplever hun, at projektet har været meget udviklende. Hun har fået mere fokus på sin egen faglighed, og hun er blevet mere opmærksom på, hvor meget socialpædagogik der egentlig er i de små ting, som hun gør i hverdagen.

– Som socialpædagoger oplever vi ofte, at det er usagt viden, som vi trækker på. Med projektet er jeg blevet bedre til at italesætte det usagte og alle de mellemregninger, som jeg har, fra jeg går i gang med en proces, og til jeg afslutter den, siger hun og uddyber:

– Hvis jeg fx skal have en patient op og i skole til kl. otte, så går jeg ikke bare i gang. Jeg har overvejelser omkring, hvordan jeg motiverer patienten, hvordan min tilgang til patienten skal være, hvordan jeg får dannet en relation osv. For mine kolleger, som er læger, sygeplejersker og psykologer, er alt det usynligt, for de ser kun resultatet. Alt det er jeg nu blevet mere bevidst om at få formidlet til dem, siger hun.

Gode debatter

Tommy Stoklund Jørgensen fra Boformen Støvring har også været med i arbejdsgruppen, og hans arbejdsplads har allerede afprøvet flere af de redskaber, som han har været med til at udvikle. Hans kolleger er socialpædagoger, og derfor har fagligheden ikke været noget, som de har talt så meget om – fagligheden har lidt givet sig selv.

– Vores faglighed er i vores hoveder og handlinger, men det er virkelig dejligt at blive tvunget til at forholde sig til sin profession og sammen sætte ord på den. Redskaberne har helt klart haft en effekt, og vi har haft nogle gode debatter og er blevet mere bevidste om vores faglighed og vigtigheden i at kunne sætte ord på den, siger han.

Han mener, at det bliver vigtigere og vigtigere for socialpædagoger at kunne sætte ord på, hvad de bidrager med, fordi efterspørgslen på effekter, og hvad der virker, er steget i takt med, at presset på de offentlige budgetter er blevet større.

– Samtidig er vi begyndt at brede os til andre områder, hvor vi skal samarbejde med nye faggrupper. Og så er det vigtigt, at vi kan forklare, hvad det lige er, som vi kan, hvad vi kommer med af faglighed, og hvorfor det overhovedet er vigtigt, at der er socialpædagoger blandt de ansatte, siger han.


Læs mere om Kreds Nordjyllands strategiarbejde på www.sl.dk/nordjylland


Bliv medlem