Gå til indhold

Bogomtale

Håndbog i børneinddragelse

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Redigeret af Maria Rørbæk

Redigeret af Anna Eistrup m.fl.

Børn har ret til at blive hørt og sige deres mening. Det står både skrevet i Børnekonventionen og flere danske lovgivninger. Men hvordan gør man i praksis, når man gerne vil inddrage børn? Det kommer Børnerådet her med nogle konkrete bud på. Bogen indeholder både grundlæggende perspektiver på, hvorfor man overhovedet bør inddrage og hands-on-metoder til, hvordan man arbejder kvalificeret med børneinddragelse og formidler børnenes stemme i medierne. Et af bogens kapitler er en værktøjskasse med mange konkrete redskaber, som eksempelvis en guide til det gode sprog i henvendelser til børn og unge. Her får man også en række procesværktøjer, der kan bruges når man fx vil inddrage børn i ideudvikling. For de yngste kan man fx lave en tegnet brainstorm, hvor den voksne tegner de ideer, børnene kommer med – eller man kan bruge følelseskort, hvor man bruger forskellige billeder eller fotos, der udtrykker forskellige følelser. Og hvor børnene så fx skal fortælle, ‘hvornår man har det på den her måde’. Drejer det sig om ideudvikling for ældre børn, kan man fx bruge en idemølle, hvor man både arbejder med ‘realistiske’, ‘vilde’ og ‘skøre’ ideer – og prøver at få så mange som muligt.


Børnerådet. 240 sider. 198 kr.


Bliv medlem