Gå til indhold

Bogomtale

Fortællinger fra praksis i socialt arbejde

4. november 2016

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Af Bettina Myggen Jensen og Inge Schiermacher

På professionsuddannelserne efterlyser de studerende ofte viden om praksis – og de oplever mange gange, at de får en større forståelse for, hvad deres fag indebærer, når de i deres praktikperiode møder erfarne kolleger. Med denne bog får de studerende en introduktion til praksis gennem seks fortællinger, hvor professionelle beretter om deres arbejde med mennesker med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer – og om de overvejelser ved sociale indsatser, som indgår i de professionelles hverdag. Én fortælling handler om en kommunal myndighedsforvaltning, hvor der træffes afgørelser om fx ophold i botilbud. En anden historie beskriver arbejdet som behandler i en stemmehørergruppe. Fortællingerne kan med fordel bruges i undervisningen som en vej til at bringe praksiskompleksiteten ind i læringsrummet. Forfatterne understreger, at fortællingerne ikke skal forstås som sandheden om praksis, men som eksempler på praksis, der tilbyder et udvidet reflektorisk rum for studerende og andre praktikere. 


Akademisk Forlag. 224 sider. 299 kr.
Bliv medlem