Gå til indhold

Beretning

Ja, vi har styrken

Der var socialpædagogisk stolthed, tre gæster på scenen og opfordringer til kommuner og politikere om at tage ansvar for at investere i socialpolitik, da Benny Andersen aflagde beretning til kongressen

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Han havde glædet sig, forbundsformand Benny Andersen, forsikrede han om som det første, da han på aflagde beretning for Socialpædagogernes 18. kongres. Glædet sig til at berette om gode resultater og ikke mindst om de tre s-ord, som hans beretning kredsede om:

– Hvis der er noget, jeg som formand for socialpædagogerne har lyst til at råbe ud til omverdenen, så er det, at vores 40.000 medlemmer arbejder på en base af faglig stolthed, selvtillid og selvværd, sagde Benny Andersen til de 195 delegerede og gæster fra andre forbund og samarbejdspartnere.

Og så lancerede han den første af tre gæster på scenen, som var valgt til at repræsentere hver sit af de tre s’er, Heidi Aasborg, der gennem en årrække har arbejdet med uledsagede flygtningebørn i Hedensted Kommune – som fx Alikhan fra Afghanistan, der som 13-årig så sine forældre blive likvideret og selv måtte flygte.

– Og jeg er knushamrende stolt, når jeg i dag ser på Ali Khan – for han er nu en 17-årig dreng, som er i gang med at uddanne sig på social- og sundhedsskolen, han har danske venner og en dansk kæreste. Ham har vi bygget op med god socialpædagogik, sagde Heidi Aasborg.

Ja til tidlig indsats – nej til light-modeller

Derefter vendte Benny Andersen sig mod den tidlige indsats på børn- og ungeområdet. Og som den fx er foldet ud i Herning Kommune, så erklærede Benny Andersen sig ‘sådan set enig’ – men:

– Vi vil ikke have nogle Herning light-versioner ude omkring i landet. Og vi bliver nødt til at være skarpe her og holde fast i vores faglighed, når vi ser, at kommunerne nogle steder ude i landet bruger det som et påskud for en spareøvelse, fastslog han.

Benny Andersen advarede også mod kursen på familieplejeområdet:

– Vi ser desværre alt for mange steder, at kommunerne svinger pisken over familieplejerne. Man er simpelthen ved at udsulte et område. Nu må det være på tide, at politikerne anerkender og erkender, at familieplejerne behøver rimelige ansættelsesvilkår, sagde Benny Andersen.

Ingen panikløsninger, tak

Arbejdsmiljøet har været ekstra meget i forbundets fokus siden kongressen i 2014, og Benny Andersen konstaterede, at det er et ‘kæmpe, kæmpe felt’, men at det er hele fundamentet for en god socialpædagogisk indsats:

– Desværre oplever vi bare, at nogle kommuner og nogle regioner tager alt, alt for lidt ansvar for de overordnede rammer og vilkår, sagde han og pegede på TRIO’en – altså det daglige samarbejde mellem TR, AMR og leder på den enkelte arbejdsplads – som den daglige drivkraft i arbejdsmiljøarbejdet.

Særligt på psykiatriområdet har der været fokus på arbejdsmiljøet, men det må ikke føre til, at man griber til hurtige løsninger, advarede Benny Andersen med sigte til den politiske aftale om oprettelsen af en mellemboform på psykiatriområdet:

– Her må vi bare erkende, at politikerne valgte ikke at lytte til fagkundskaben, lød det ærgerligt fra Benny Andersen, der pegede på, at det ellers er på tide, at netop fagkundskaben bliver taget alvorligt – og at man satser mere på den viden, der findes ude i praksis.

Dans og selvtillid

Det næste af de tre s’er, forbundsformanden derefter tog fat på, var den selvtillid, der er brug for i den daglige indsats:

– Den gode nyhed er, at selvtillid virker. Forstået på den måde, at man fx i kommunerne kan mærke, at vi kan og vil. Og de ser os gerne rykke ind på andre områder. Så, få danseskoene frem. De vil gerne danse med os, kommunerne, sagde han.

Den næste gæst på scenen var herefter Berit Lykkegaard Hellesøe, der som familiekonsulent i Hjørring Kommune startede Ungegruppen, hvor hun sammen med en kollega arbejde med konfliktramte familier:

– Det har banet vejen for, at vi fra det specialiserede område i kommunen har budt ind til dans i primærsektoren. Det har taget noget tid – men nu er der interesse for at etablere tre klasser, hvor man har et samarbejde med Ungegruppen – og det er noget, der giver selvtillid, sagde Berit Lykkegaard Hellesøe.

God grund til selvværd

Benny Andersen rettede derefter blikket mod det tredje af de tre s’er: det faglige selvværd. Det er der god grund til at vise, at man har, sagde han:

– Det kan godt være, at vi ved, at vi er kompetente, fagligt højt kvalificerede, nødvendige og løsningsorienterede. Men det batter bare ligesom ikke rigtigt noget, hvis ikke andre kan få øje på det. Så, ud over stepperne! Gør opmærksom på faget og den hjælp, vi kan yde, opfordrede han.

Og her kom den tredje gæst, Per Kragh Jacobsen, på scenen. Han er på Nordfyns Værkstedet, hvor man har haft succes med at flytte borgere fra beskyttet til almindelig beskæftigelse – ved hjælp af et værktøj, der blev udviklet for 15 år siden.

– Vi bruger den dag i dag de samme værktøjer og metoder, som vi udviklede før kommunalreformen. Vi er lykkedes med at holde fast i de principper, som vi fandt frem til dengang. I dag udplacerer vi op til 10 pct. af vores brugere fra beskyttet beskæftigelse til ordinær beskæftigelse, og det giver da selvværd, sagde Per Kragh Jacobsen.

Fagforening på flere måder

Benny Andersen fremhævede også selvværdet sammen med selvtilliden og stoltheden som de grundsten, som Socialpædagogerne er bygget på, og som også er grundlaget for den strategi, Socialpædagogerne i Fremtiden, der siden kongressen i 2012 har været grundlaget for forbundets arbejde.

– Den giver os sådan set svaret på, hvordan vi er fagforening. Er vi dem, der går på barrikaderne, siger stop og svinger fanerne? Ja, det er vi da, når det er det, vi vurderer, der kan ændre noget. Men vi er også noget andet. Vi vil nemlig hellere se resultater end resolutioner. Men selvfølgelig er de klassiske fagforeningsbyggesten stadig vores DNA. Vi er sat i verden for at sikre medlemmerne ordentlige arbejdsvilkår på alle mulige måder. Vi skal sikre, at socialpædagoger er rustede til opgaven, og så vi skal have fokus på udviklingen af faget, sagde han.

Solidaritet og sammenhæng

Herefter plæderede han for at holde fast i solidariteten og for at se den store sammenhæng i fagbevægelsens indsats – især ift. den stigende fattigdom:

– Fattigdom er et angreb. Derfor skal vi også favne bredere og have et større projekt, hvor vi rækker ud over egen næsetip og rummer hele Danmark, sagde han.

Om fagbevægelsen og den private og den offentlige sektor, sagde Benny Andersen, at det også her netop er sammenhængen, der er essentiel:

– Derfor skal vi selvfølgelig have en ny fælles hovedorganisation for offentligt og privatansatte med en stærk lokal struktur, sagde Benny Andersen – inden han sluttede med igen at opsummere de tre s’er:

– Hver dag vinder vi afgørende slag for vores medlemmer og for nogle af de mest udsatte mennesker i landet. Med stolthed, selvtillid og selvværd har vi styrken til at være noget for andre.


Læs mere om den mundtlige beretning og om de tre gæster på scenen på www.sl.dk/kongres2016


Bliv medlem