Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Vi bygger videre på de gode takter

Der var synlig stolthed over resultaterne af to års målrettet arbejde, da næstformand Marie Sonne gik på talerstolen på kongressen for at afslutte projektet ‘Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd’

25. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

– Vi ramte rigtigt, da vi for to år siden vedtog arbejdsmiljøstrategien. Vi satte gang i en nødvendig proces, der har haft en positiv effekt på både arbejdsmiljø og faglighed i hele vores organisation. Vi har skabt debat og handling – og fået sat arbejdsmiljø og faglighed på dagsordenen i forbundshuset, i kredsene og på arbejdspladserne.

Sådan lød det indledningsvist fra næstformand i Socialpædagogerne, Marie Sonne, da hun på kongressen afsluttede projektet ‘Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd’.

– Vi bliver simpelthen bedre og dygtigere socialpædagoger, når vi har nogle ordentlige rammer for vores arbejde. Det er kernen i vores arbejdsmiljøstrategi. Og det er det spor, vi har bevæget os ud ad de seneste to år – med stor succes og flotte resultater, sagde Marie Sonne.

Fokus på AMR’erne

I sin tale kom Marie Sonne med en række eksempler på aktiviteter og indsatser, som siden sidste kongres er blevet gennemført som en del af arbejdsmiljøhandleplanen.

– Vi har udviklet en særlig velkomstpakke til nye arbejdsmiljørepræsentanter og holdt et brag af en TRIO-dag i Herning. Vi hører fra medlemmerne, at vores fælles arbejdsmiljøindsats rykker ved tingene ude på arbejdspladserne. Og vi har været synlige i den offentlige debat og sat flere vigtige aftryk på den politiske dagsorden, sagde Marie Sonne, som afsluttede sin tale med at kigge lidt fremad.

– Vi skal på kongressen vedtage et visionspapir, som giver os en retning for vores arbejde med arbejdsmiljø og faglighed over de næste to år – og det glæder jeg mig rigtig meget til. For selvom vi kan være rigtig stolte af alt det, vi har opnået, er det vigtigt, at vi bygger videre på de gode takter. Vi skal blive endnu bedre til at synliggøre sammenhængen mellem arbejdsmiljø og faglighed.

Bringe viden i spil

Hvorfor faglighed er vigtigt, når vi taler arbejdsmiljø, var efterfølgende omdrejningspunktet i et oplæg fra Pia Bramming, lektor, ph.d. og afdelingsleder på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

– Faglighed handler om at kunne anvende sin professionelle viden og kompetence i arbejdet – og således bidrage til høj kvalitet i opgaveløsningen. Det er altså ikke nok at have fået en høj karakter, for faglighed handler om, at man så også kan bringe sin viden i spil på arbejdspladsen. Men der er en risiko for, at det rammer trivslen, hvis man oplever, at man ikke kan få sin faglighed til at hænge sammen med den opgave, man er blevet bedt om at løse. Altså når ens faglighed fortæller en, at man løser opgaven dårligt, sagde Pia Bramming.

Faglighed er mange ting

Men når man taler faglighed, er det vigtigt at erkende, at der ikke findes et enkelt svar på, hvornår vi er fagligt dygtige.

– Vi definerer faglighed forskelligt. Alt efter om vi ser på faglighed ud fra en sundhedsdagsorden, en sikkerhedsdagsorden, en omkostnings- eller måske en innovationsdagsorden, så kommer det socialpædagogiske arbejde til at se forskelligt ud. Derfor er det ofte så vanskeligt at tale om en kerneopgave inden for jeres felt, lød det fra Pia Bramming, som derfor generelt anbefaler, at man frem for at tale om en kerneopgave i stedet taler om kerneopgaver.

– Faglighed er ikke en entydig størrelse – og derfor skal man ude på arbejdspladserne tage diskussionerne om, hvilket perspektiv man ser faglighed fra. Vi tror tit, at alle mener det samme om faglighed – men der kan jeg så fortælle jer, at det ikke er tilfældet. Så det er en snak, man skal tage.


Bliv medlem