Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Sammen om mental sundhed

Arbejdspladsen er et godt sted at have fokus på mental sundhed – derfor giver ny hjemmeside gode råd om mentale helbredsproblemer

4. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

55 mia. kr. Så meget koster mentale helbredsproblemer hvert år samfundet, lyder et skøn fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Derfor er arbejdspladsen et oplagt sted at have fokus på mental sundhed. En ny måling viser nemlig, at knap seks ud af 10 har oplevet mentale helbredsproblemer som angst, stress og depression på deres arbejdsplads – enten på egen krop eller hos en kollega.

Målingen er lavet for partnerskabet ‘Sammen om mental sundhed’, der er finansieret af satspuljeaftalen på psykiatriområdet. Partnerskabet er et tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner samt organisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med mental sundhed, afstigmatisering og inklusion på arbejdspladsen.

‘Sammen om mental sundhed’ har netop lanceret en hjemmeside, der leverer viden, værktøjer og gode råd til, hvordan man forebygger og håndterer mentale helbredsproblemer. Den er delt op, så man kan søge alt efter, om man er leder, kollega eller måske tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant – men man kan også gå ind og hente gode råd til, hvad man gør, hvis man selv er ved at gå ned med flaget. 

Ned med arbejdspresset

Det er NFA, der i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet det vidensgrundlag, som hjemmesiden om mental sundhed bygger på – og psykolog og postdoc på NFA Mette Andersen Nexø forklarer i Magasinet Arbejdsmiljø, hvorfor arbejdspladsen spiller så vigtig en rolle.

– Har du et godt arbejdsmiljø med gode relationer og få problemer, er det nemmere at gå til din leder og prøve at finde en løsning, uanset om problemet skyldes arbejdet eller noget andet. På den måde kan en sygemelding måske undgås eller blive kortere, fordi der bliver taget hensyn, siger hun.

For ryger man først ud i en langtidssygemelding, kan det være svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen, lyder det fra Mette Andersen Nexø.

– Arbejdspladsen skal være villig til at skrue lidt ned for medarbejdernes arbejdspres i en periode og tilpasse opgaverne. Ligesom hvis et postbud brækker benet og ikke kan køre på cykel i et stykke tid.


Læs mere på www.mentalsundhed.dkBliv medlem